اقدام جهادی شهردار بابل/استقرار دست فروشان یکشنبه‌بازار به مکان ثابت و دائمی
اقدام جهادی شهردار بابل/استقرار دست فروشان یکشنبه‌بازار به مکان ثابت و دائمی
سکان نیوز:در راستای ساماندهی دست‌فروشان و ایجاد رفاه شهروندی به منظور سهولت دسترسي شهروندان براي تهيه مايحتاج روزانه و روان سازي ترافيك ، بازار هفتگی یکشنبه‌بازار به مکان ثابت و دائمی منتقل شد.

به گزارش سکان نیوز/شهرداری بابل در راستای ساماندهی دست‌فروشان و کاهش بار ترافیکی جاده ساحلی ، این بازار را از بلوار مادر به انتهای اوشیب منتقل نمود.

این زمین به مساحت ۱۲ هزار مترمربع بعنوان مکان جدید یکشنبه‌بازار درنظر گرفته شده است.

                    

  • نویسنده : 1161