اعضای پانزده گانه هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی مشخص شد
اعضای پانزده گانه هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی مشخص شد
سکان نیوز؛ حجت‌اله فیروزی عضو هیئت تحقیق و تفحص گفت:اعضای پانزده گانه هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی مشخص شد.

فیروزی  در گفت‌وگویی از انتخاب علی اکبر کریمی نماینده اراک به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان، خبرداد.

عضو هیئت تحفیق و تفحص از خودروسازان ، بیان داشت: روح الله ایزدخواه و محسن علیزاده به  عنوان نواب اول و دوم و مجتبی یوسفی نیز به عنوان دبیر هیأت انتخاب شدند.

حجت‌اله فیروزی، مهدی عسگری، روح اله ایزدخواه، علی اکبر کریمی، معصومه پاشائی بهرام، علیرضا سلیمی، روح اله عباس پور، علی جدی، بهزاد رحیمی، سیدناصر موسوی لارگانی، فرهاد طهماسبی، محسن علیزاده، سیدعلی موسوی، سیدکاظم دلخوش اباتری و مجتبی یوسفی اعضای پانزدهگانه هیئت تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی هستند.