اصلاح و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق در جنوب شرق شیراز با سرمایه گذاری۱۰میلیاردی
اصلاح و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق در جنوب شرق شیراز با سرمایه گذاری۱۰میلیاردی
سکان نیوز:معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي استان فارس از اصلاح، بهينه سازي و ارتقاء 19 دستگاه كليد در ايستگاه صنعت به منظور افزايش جريان اتصال كوتاه و آمپر خروجي كليدها و بهينه سازي فرايند تامين و انتقال برق در منطقه جنوب شرق شيراز خبر داد و اظهار داشت : اجراي اين طرحها با حدود 10 ميليارد ريال سرمايه گذاري و هزينه انجام شده است.

به گزارش سکان نیوز/ حمزه روغنیان ،معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان فارس با بیان اینکه اجرای طرح اصلاح، بهینه سازی و ارتقاء ۱۹ دستگاه کلید در ایستگاه صنعت شیراز با نظر کارشناسان و ارزیابی شبکه انتقال انجام شده است افزود: بررسی های کارشناسی توسط متخصصان صنعت برق و کارشناسان مجری طرح بهینه سازی شبکه در این زمینه انجام شده و با توجه به اینکه در ایستگاه صنعت سطح جریان اتصال کوتاه و آمپر کلیدها پایین بود ، تصمیم بر ارتقاء ۱۹ دستگاه کلید در این ایستگاه گرفته شده است.

 روغنیان اضافه کرد: همچنین به منظور اتصال ۲ نیروگاه مقیاس کوچک توسط باسبار ایستگاه صنعت به شبکه با بررسی های کارشناسی به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه در جهت اتصال این دو نیروگاه مقیاس کوچک به شبکه، تعداد ۱۹ کلید در ایستگاه صنعت با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال تعویض و سطح اتصال کوتاه باسبار افزایش یافت.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای استان فارس یاد آور شد : با انجام این پروژه سطح جریان اتصال کوتاه در این ایستگاه از ۱۶کیلو آمپر به ۲۵ کیلو آمپر و همچنین جریان تمامی کلیدها از ۶۳۰ آمپر به ۱۲۵۰ آمپر افزایش پیدا کرد.
مجری طرح بهینه سازی شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای استان فارس نیز به برخی از مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در این زمینه می توان به انتخاب بهترین روش و صرفه جویی ۲۴ میلیارد ریال در هزینه ها اشاره کرد ، همچنین انجام این طرح در کمترین زمان ممکن و بدون اعمال هرگونه خاموشی برق در شیراز از دیگر نکات قابل اشاره است.
مهندس محمد علی هرمزی اضافه کرد: اکنون با اصلاح و بهینه سازی ایستگاه صنعت شیراز موجب افزایش سطح اتصال کوتاه و ارتقای کلیدخانه و امکان اتصال دو نیروگاه تولید پراکنده به شبکه فراهم شده است.
مجری طرح بهینه سازی شبکه انتقال شرکت برق منطقه ای استان فارس همچنین با بیان اینکه اصلاح و بهینه سازی فرایند تامین و انتقال برق موضوعی متعارف است و در شرایط کنونی تحریم و توجه به اولویت بخشیدن به اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسزایی برخوردار است گفت: همه فرایند های اصلاح و بهینه سازی پست صنعت شیراز با حضور و همکاری متخصصان بومی و داخلی انجام شده است ، برق منطقه ای استان فارس اکنون به این درجه از بهره مندی نیروی متخصص رسیده که بدون دخالت و نیاز به توان تخصصی خارجی می تواند بزرگترین و پیچیده ترین فعالیتهای اصلاح و بهینه سازی را اجرا و پیاده سازی کند.
مهندس هرمزی به رشد سریع مصرف در شبکه های برق با توسعه و گسترش منابع تولید و ایستگاههای تبدیل و توزیع اشاره کرد و افزود: کیفیت برقرسانی از نقطه نظر ایمنی و قابلیت اطمینان و ملاحظات اقتصادی بسیار حایز اهمیت است ؛ اصلاح و بهینه سازی شبکه و تاسیسات و ایستگاههای برق با ایجاد سیستمهای به هم پیوسته درارتباط است و بدنبال آن مسایل دیگری از قبیل تامین پایداری شبکه و انتخاب سطوح ولتاژ بالاتر و کیفیت تامین برق و انرژی مطرح می شود که اکنون با در نظر گرفتن همه این شرایط و با دیدن اولویت تامین و انتقال برق پایدار به موفقیتهای چشمگیر دست یافته ایم.