اصلاح‌ فرآیندها و چیدمان شعب با توجه به توسعه خدمات غیرحضوری ضروری است
اصلاح‌ فرآیندها و چیدمان شعب با توجه به توسعه خدمات غیرحضوری ضروری است
سکان نیوز؛ مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی همراهی و همیاری شرکای اجتماعی در جهت پیشبرد این طرح و سایر برنامه‌های سازمان را بسیار مهم دانست.

جعفر سمساری در این بازدید با تاکید بر اینکه طرح ۳۰۷۰، تحولی چشمگیر در نحوه ارایه خدمات و کاهش مراجعات حضوری رقم زده است، حضور فعالانه همکاران در این طرح را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: همراهی و همیاری شرکای اجتماعی در جهت پیشبرد این طرح و سایر برنامه‌های سازمان بسیار حایز اهمیت است.

وی، به ضرورت اصلاح‌ فرآیندها و چیدمان شعب با توجه به توسعه خدمات غیرحضوری اشاره و تصریح کرد: ضمن توقف خدمات حضوری در مورد خدمات غیرحضوری شده در شعب، پاسخگویی دقیق و شفاف و انعکاس مسائل در سامانه متمرکز خدمات غیرحضوری بایستی به جد دنبال شود.

رسول عباسی، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این بازدید با تاکید بر این که ارایه مشاوره، جزو شرح وظایف یکایک همکاران بویژه در حوزه خدمات غیرحضوری است، اذعان داشت: عمق بخشی به خدمات غیرحضوری در دسترس مخاطبین، به منظور ارتقای اعتماد و رضایت مخاطبین، با آموزش فراگیر همکاران محقق خواهد شد.

محمدرضا قدسی، رئیس شعبه سه تبریز نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شعبه، مشارکت همکاران در طرح ۳۰۷۰ را از شاخصه های پیشبرد طرح دانست و اذعان داشت: همکاران برای ارایه خدمات برتر و مطلوب، تلاش خود را به کار بسته و این روند تداوم‌ دارد.