احمدی؛ طرح های بانک توسعه تعاون حمایت از اتحادیه ها، تعاونی ها با رویکرد رونق بخشی واحدها است
احمدی؛ طرح های بانک توسعه تعاون حمایت از اتحادیه ها، تعاونی ها با رویکرد رونق بخشی واحدها است
سکان نیوز؛ مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان مازندران اظهار داشت: طرح های بانک توسعه تعاون حمایت از اتحادیه ها، تعاونی ها و اعضایشان با رویکرد رونق بخشی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی است.

به گزارش سکان نیوز، بانک توسعه تعاون یک بانک صد در صد دولتی با رویکرد حمایتی از بخش تعاون است که از سال ۸۸ تاسیس گردید و جزء بانک های عامل جهت توزیع تسهیلات دولتی است که تکالیف دولت را در تسهیلات تکلیفی اعم از بند الف تبصره ۱۸ و بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ، ازدواج و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری انجام می دهد. بانک توسعه تعاون، هم اکنون دارای یک مدیریت شعب و ۲۲ شعبه در سراسر استان مازندران می باشد که برخی شهرها نظیر آمل، بابل، ساری و قائمشهر دارای دو شعبه می باشند. طبق اساسنامه ،۷۰ درصد تسهیلات پرداخت شده بانک باید در حوزه تولید، ایجاد و اشتغال شرکت های تعاونی، اتحادیه هاو اعضای آنها باشد.

به منظور بررسی عملکرد سال ۹۸ بانک توسعه تعاون، گفتگویی با مدیریت شعب استان مازندران انجام داد و آنچه در ذیل می آید ماحصل این گفتگوست.

لطفا خودتان را معرفی کنید
رئوف احمدی، کارشناس ارشد مدیریت هستم. از سال ۸۲ وارد صندوق تعاون شدم و در سال ۸۵ ریاست شعبه نور را بر عهده گرفتم و سال ۸۷ به عنوان رئیس صندوق امام خمینی (ره) آمل منصوب شدم. سال ۸۹ به عنوان بازرس استان مازندران و در سال ۹۱ تا اواخر ۹۲ مدیریت شعب استان البرز را عهده دار بودم. پس از آن یعنی سال ۹۳ به عنوان معاون اداری استان گیلان و سال ۹۵ تا ۹۸ هم در جایگاه مدیریت شعب استان گیلان فعالیت نمودم. از سال ۹۸ نیز به عنوان مدیر شعب در استان مازندران مشغول انجام وظیفه هستم.

آقای احمدی؛ بانک توسعه تعاون چه خدمات ویژه ای به مشتریان ارائه می دهد؟
بانک توسعه تعاون مانند سایر بانک های دولتی کلیه خدماتی که در این مجموعه ها متصور است اعم افتتاح حساب،
بانکداری الکترونیک، صدور ضمانت نامه، پرداخت انواع تسهیلات ( عقود اسلامی و …) را ارائه می دهد. همچنین به واسطه توسعه ای و حمایتی بودن بانک توسعه تعاون از تولید و اشتغال، تسهیلاتی در این بانک وجود دارد که نسبت به بانک های دیگر برجسته تر است از جمله در حوزه تولید و اشتغال به ویژه اشتغال روستایی ، بند الف تبصره ۱۸ و …شرایط بسیار خوبی را داراست.
در زمینه ICT به استارآپ ها چه خدماتی می دهید؟
با توجه به نیازمندی و مجوزهای صادره و رسته فعالیت استارآپ ها، بانک توسعه تعاون از طریق عقد تفاهم نامه قابلیت ارائه کلیه خدمات بانکی را فراهم نموده است.

یکی از اهداف مهم بانک توسعه تعاون حمایت از قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است در این خصوص بیشتر توضیح می دهید؟
بله- واحدهای تولیدی که در شهرک های صنعتی واقع نیستند و شرایط روستایی دارند، ثبت نام آنها از طریق سامانه کارا صورت می گیرد و با تایید کارگروه برحسب اولویت ها ( تکالیف اشتغال) و معرفی به بانک با تشکیل پرونده، تصویب و اخذ وثایق، پرداخت ها با نظارت دقیق توسط بانک انجام می شود.

شما در جایی اشاره کردید برخی خدمات بانک توسعه تعاون برجسته تر است، این خدمات شامل چیست؟
تسهیلات بند ” الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه از جمله این تسهیلات است که بانک توسعه تعاون در بخش صنعت و معدن، گردشگری و میراث فرهنگی و کشاورزی منابعی دارد. خدمات ویژه طبق تفاهمنامه ای که بین بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی به امضاء رسید به شرکت های تعاونی دانش بنیان طبق لیستی که از طرف وزارتخانه تعاون داده می شود، پرداخت می گردد.
بخش دیگر تسهیلات بند “ب” تبصره ۱۶ ،کمیته امداد و بهزیستی است که در قانون بودجه معین شده و همچنین تسهیلات ازدواج است که به مانند دیگر بانک ها پرداخت می شود. ولی در مجموع تفاهمنامه های متعددی در سطح ملی و استانی با رویکرد پرداخت تسهیلات به اعضای شرکت های تعاونی و اتحادیه ها داریم .

در سال گذشته چند درصد پرداخت تسهیلات داشتید و امسال این رقم به چه صورت است. آیا افزایش می یابد؟
کل تسهیلات پرداختی استان در سال ۹۸ حدود ۵ هزار میلیارد ریال بوده است. امسال حدود ۲۰ درصد رشد پیش بینی می شود. در چند ماه اخیر سال جاری ۱۳۵۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و با توجه به طرح اشتغال پایدار روستایی و تسهیلات تبصره ای که در نیمه دوم سال آغاز می شود این رقم قطعا افزایش خواهد داشت.

آماری از این پرداخت ها در سال های ۹۸ و ۹۹ به تفکیک بخش ها ارائه می دهید؟
بله- تسهیلات سال گذشته ما ۲۳ درصد در بخش صنعت و معدن، ۲۵ درصد در بخش کشاورزی ، ۳۹ درصد در بخش
خدمات و ۱۳ درصد هم به بخش مسکن، ساختمان و بازرگانی تخصیص یافت که امسال تاکنون ۳۵ درصد به بخش صنعت و معدن، ۲۲ درصد بخش کشاورزی، ۳۱ درصد خدمات و ۱۲ درصد هم به حوزه مسکن، خدمات و بازرگانی اختصاص داشته است. اما بانک توسعه تعاون علاوه بر آن در بخش تسهیلات تکلیفی هم پرداخت هایی داشته است.
به طور مثال کل سهمیه بخش ازدواج ۱۴۵ میلیارد ریال بوده که ۱۳۲ میلیارد ریال یعنی حدود ۹۱ درصد آن پرداخت شد. در بخش کمیته امداد با ۲۶ میلیارد ریال و بهزیستی با ۱۸ میلیارد ریال در نظرگرفته شده، جذب صد درصدی داشتیم . در همین راستا در سال ۹۹ از ۳۴ میلیارد ریال سهم ازدواج ۳۰ میلیارد ریال جذب شده اما در بخش بهزیستی و کمیته امداد هنوز سهمیه امسال مشخص نشده است.

در بخش اشتغال پایدار روستایی عملکرد سال ۹۸ بانک توسعه تعاون چگونه بود؟
در این مبحث مجموع مبلغ مصوب و انعقاد قرارداد ۷۵۹ میلیارد ریال بود که سهمیه عادی ۵۶۵ میلیارد ریال، بنیاد شهید ۲۱ میلیارد ریال، بهزیستی ۲۴ میلیارد ریال و سهم کمیته امداد هم ۱۴۹ میلیارد ریال بوده است که در مجموع ۷۴۹ میلیارد ریال پرداخت به تعداد ۷۴۴ پرونده اختصاص یافته است. سهمیه تخصیصی عادی، بنیاد شهید، بهزیستی و کمیته امداد به ترتیب ۶۰۷ ، ۶۴ ،۴۱ و ۱۴۸ میلیارد ریال بوده است که در مجموع۸۶۰ میلیارد تخصیص یافته و درصد جذب در مجموع ۸۸ درصد بوده است که به تفکیک عادی سهم بنیاد شهید، بهزیستی و کمیته امداد به ترتیب ۹۳ ،۳۳ و ۵۹ درصد بود که کمیته امداد جذب ۱۰۱ درصدی داشته است و در کل تعداد اشتغال تعهد شده توسط متقاضیان بیش از ۱۰۰۰ نفر بوده است.

آماری از بخش تسهیلات بند ” الف” تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ می دهید؟

ما تاکنون در این بخش در مجموع ۴۱۴ فقره پرداختی داشتیم. در بخش صنعت ۲۳۰ میلیارد ریال سهمیه پرداختی بوده که ۱۷۶ میلیارد ریال آن پرداخت و جذب ۷۷ درصدی را شاهد بودیم.
در بخش کشاورزی ۱۱۱۰ میلیارد ریال تخصیصی داشتیم که ۶۵۱ میلیارد ریال پرداخت شد که تقریبا ۵۹ درصد جذب داشتیم. اما در بخش گردشگری و میراث فرهنگی از ۱۳۰ میلیارد ریال بودجه تخصیص یافته ۶۹ میلیارد ریال پرداخت شده که ۵۳ درصد جذب شده است. در اینجا لازم است توضیحی در مورد علت اینکه ما جذب صد درصدی نداشتیم، بدهم و اینکه اولا چون اعتبارات تکلیفی است و کمی دیر یعنی نیمه دوم سال به ما ابلاغ می شود و دوم به دلیل شرایط کرونا این امر تا ۳۱ تیرماه سال جاری تمدید شده است سبب گردید تا ما نتوانیم در بخش پرداختی ها جذب صددرصدی را شاهد باشیم.

لطفا در مورد طرح بخشودگی جرایم شرکت های تعاونی و اتحادیه ها هم صحبت کنید؟
ببینید طرح بخشودگی یک طرحی است که همه ی بانک ها دارند. ما هم بالطبع مانند سایر بانک ها طبق برخی شرایط مانند شیوع ویروس کرونا و شرایط بدی که رقم خورد، بخشودگی هایی را برای واحدهای تولیدی و شرکت های تعاونی لحاظ کردیم. یکی از طرح های ما این است که بدهکارانی که بدهی رسید شده تسهیلات و یا بدهی ضمانت نامه ای خود را تا پایان ۳۱ تیرماه به صورت یک جا تسویه کنند، از بخشودگی ۱۰۰درصد ۶ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات و ۸ درصد وجه التزام تاخیر تادیه دین در ضمانت نامه های ضبط شده می توانند استفاده کنند.

آیا بانک توسعه تعاون طرح هایی را داراست که مختص همین بانک باشد؟
بله- ما در این بانک ۷ طرح به نام های کوثر، همراه، مفید، فرصت، همکار، رونق و همیار داریم که هر کدام در جهت حمایت از واحدهای تولیدی ، اتحادیه ها و در حوزه تسهیلات ارزان قیمت و همچنین حمایت از اتحادیه ها و شرکت ها و اعضای آنها با رویکرد رونق بخشی واحدهای تولیدی و غیر تولیدی می باشد.

مطالبات جاری شما چقدر است؟
در این خصوص باید توضیح بدهم، بانک ها موظفند ۸۵ درصد منابعی را که از سپرده ها می گیرند به عنوان تسهیلات و ۱۵ درصد را هم در بخش ذخایر مصرف کنند. اما در استان مازندران برای چیزی که قانون تعیین کرده نسبت مصارف به منابع(ریسک نقدینگی) ۱۲۴ درصد است و این نشان می دهد، ما خوب عمل کردیم یعنی منابع را از دیگر استان ها گرفته و صرف استان خودمان می کنیم. ریسک اعتباری استان (npl(تا پایان سال گذشته ۶/۶ درصد و پیش بینی امسال هم ۶ درصد تعیین شد . در حال حاضر Nplاستان ۹/۵درصد می باشد و وضعیت ما از این حیث مطلوب است.
مانده تسهیلات ما هم ۷۵۱۵ میلیارد ریال و مطالبات غیر جاری ما ۳۹۸ میلیار ریال در پایان سال ۹۸ بوده که این رقم درحال حاضر ۴۵۴ میلیارد ریال است.
سخن پایانی؟
نگاه ما به واحدهای تولیدی، همواره نگاه حمایتی بوده و در عمل هم این حرف را ثابت کردیم. در اینجا از همه ی نخبگان، واحدهای تولیدی و صنعتی، تعاونگران و صاحبان فن و حرفه درخواست می کنم با توجه به تنوع پرداخت تسهیلاتی که در شعب بانک توسعه تعاون میسر است، با حضور در این بانک از خدمات آن بهره مند شوند.