آیت الله توکل؛ مسئله وقف باید احیا شود
آیت الله توکل؛ مسئله وقف باید احیا شود
سکان نیوز؛ عضو خبرگان رهبری بیان کرد؛ مسئله وقف از جمله مسائل شاخصی است که حتما باید احیا شود واثرماندگاری در جامعه دارد.

به گزارش سکان نیوز، حضرت ایت الله توکل عضو مجلس خبرگان رهبری در همایش عالمان با محوریت شیخ‌المشایخ آقا شیخ محمد در مسجد کاظم‌بیک بابل بیان داشت؛ وقف جزو یکی از ماندگارترین اقدام‌های انسان‌دوستانه است که خیر و برکت آن تا ابد برای واقف محفوظ می‌ماند.
ایت الله سید رحیم توکل گفت : یکی از کارهای نیکو و شایسته ای که همچون صدقه جاریه باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود، سنت حسنه ی «وقف» است.که حیات را جاودانه می کند ودر طول سال باقی می ماند
وی بیان داشت؛ مسئله وقف از جمله مسائل شاخصی است که حتما باید احیا شود واثرماندگاری در جامعه دارد به همین دلیل وقف کار ارزشمند و بزرگی است که افراد مختلفی از آن بهره می‌برند و باقیات و صالحاتی است که برای شخص وقف کننده که پس از مرگ وی آثار وقف او برای جامعه و مردم باقی می‌ماند و همگان از آثار وقف‌شده استفاده می‌کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اموال وقف‌شده برای جامعه اسلامی برکات بسیاری دارد، بیان کرد: مالی که وقف می‌گردد سبب می‌شود تا فقرا از آن استفاده کنند و در مسیر تعظیم شعائر و جهت تبلیغ دین خدمت می‌کند و سبب رضایت خدا و خوشحالی ائمه (ع) می‌شود.
توکل تصریح کرد: باید از مصرف وقف درزمینهٔ‌های شخصی پرهیز کرد و اموال خویش را برای مصرف مردم وقف کنیم تا همگان از مزایای آن استفاده کنند.