آیا طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کلید می خورد؟
آیا طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کلید می خورد؟
سکان نیوز؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیاز به شفاف سازی دارد به خصوص در حوزه بودجه شفافیت وجود ندارد، مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه و شفاف باشد که نیست.بنابراین نیاز به بررسی دارد.

محسن زنگنه ، با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور اظهارداشت: بنده جزء طراحان این طرح نبودم اما فکر می‌کنم لازم است در رابطه سازمان برنامه و بودجه این اتفاق رخ دهد. این سازمان نیاز به شفاف سازی دارد به خصوص در حوزه بودجه شفافیت وجود ندارد. مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه و شفاف باشد که نیست.بنابراین نیاز به بررسی دارد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که عملکرد بودجه طی ۲ سال اخیر محرمانه شده و در اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد، آیا برای مجلس هم محرمانه است، گفت: طبق قانون باید هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه شود. متاسفانه این کار صورت نمی گیرد. برای نمایندگان مجلس عملکرد بودجه محرمانه نیست. برخی نقاط کلیدی بودجه را یا دارند و نمی دهند یا ندارند. مثلاً رقم کسری بودجه را فکر نمی کنم خود مسئولان سازمان‌برنامه هم بدانند. درآمد شرکت ملی نفت را فکر نمی کنم کسی در این کشور بداند. عدم شفافیت بودجه باعث شده این اطلاعات وجود ندارد و بخشی که باید قانونا به مجلس ارائه شود، نشده و گزارشی نداشتیم.