آمریکا تحت فشار لابی صهیونیسم به مسیر خطرناکی در مواجهه با کشورمان روی آورده است
آمریکا تحت فشار لابی صهیونیسم به مسیر خطرناکی در مواجهه با کشورمان روی آورده است
سکان نیوز؛ دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم های غیر انسانی آمریکا علیه کشورمان در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است، تصریح کرد: آمریکا تحت فشار لابی صهیونیسم به مسیر خطرناکی در مواجهه با کشورمان روی آورده است.

علی کریمی فیروزجایی در گفت وگویی بیان داشت: تشدید خصومت آمریکا در قبال کشورمان واعمال تحریم های جدید ظالمانه،بیانگر اوج استیصال و درماندگی کاخ سفید در برخورد با ایران است.

وی با اشاره به اعلام مقامات کاخ سفید برای تشدید فشارها علیه ایران افزود: آمریکا به شیوه قلدرمآبانه ودر راستای امیال استکباری خود، سازمان ها و پیمان های بین المللی را به گروگان گرفته و بی منطقی کاخ سفید علیه کشورمان نظم جهانی را تهدید می کند.

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم های غیر انسانی آمریکا علیه کشورمان در تاریخ سازمان ملل بی سابقه است، تصریح کرد: آمریکا تحت فشار لابی صهیونیسم به مسیر خطرناکی در مواجهه با کشورمان روی آورده است.

وی بهانه جویی مکرر آمریکا علیه کشورمان را ناشی از هراس کاخ سفید از منطق برحق ایران اسلامی در مجامع جهانی دانست که حتی کشورهای اروپایی هم بر آن گواهی دادند.

کریمی فیروزجایی یادآورشد: هم اکنون با وجود انعقاد توافقنامه برجام که توسط آمریکا نقض شد، کشورمان تحت شدید ترین تحریم های جهانی دولت قانون گریز آمریکا قرار دارد که از اساس مبنای قانونی ندارد.

دبیر کل جامعه اسلامی فرنگیان کشور با تاکید بر پیروی کشورمان از حقوق و منشور سازمان ملل متحد یادآورشد: کشورمان تحت هیچ شرایطی زیر بار یکجانبه گرایی آمریکا و تصمیمات نابخردانه هیئت حاکمه کاخ سفید نخواهد رفت.

کریمی فیروزجایی با رد هرگونه مذاکره یا سازش با آمریکا گفت: مذاکره با دولتی که هیچ اعتقادی به پیمان های بین المللی ندارد و مهمان رسمی یک کشور را در خاکش ترور می کند، بی عقلی محض است چراکه جز اتلاف وقت و از دست دادن سرمایه های باارزش معنوی و امنیت بخش ،دستاوردی ندارد.

این نماینده مجلس با هشدار در مورد وادادگی برخی از افرادی که تحت تاثیر فشارهای رسانه ای جریان استحاله فرهنگی، خواهان تسلیم کشورمان در برابر کاخ سفید هستند، افزود: جریان نفوذ به دنبال استخدام قلم ها و افرادی است که خط سازش و استحاله فرهنگی را در کشور دنبال می کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مولفه های فرهنگی انقلاب را بدون تغییر و اطمینان بخش دانست و خاطر نشان کرد: مقابله با جریان نفوذ فرهنگی در رده های گوناگون کشور ضرورت دارد.

کریمی فیروزجایی تصریح کرد: نبرد اقتصادی کنونی آمریکا با ایران در صورت استحکام بنیانهای فرهنگی کشورمان و بکارگیری فرامین رهبری معظم انقلاب به پیروزی جمهوری اسلامی ایران ختم خواهد شد.