مجلس با اصلاح قانون انتخابات شوراها به دنبال سیاسی‌کاری نیست
مجلس با اصلاح قانون انتخابات شوراها به دنبال سیاسی‌کاری نیست
سکان نیوز/نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد گفت: افرادی که می‌گویند مجلس با طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال سیاسی‌کاری است به همه مسائل با عینک جناحی نگاه می‌کنند.

سکان نیوز /علی حدادی ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای از سیاسیون اظهاراتی را نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها بیان می‌کنند و این کار را یک نوع سیاسی‌کاری از سوی مجلس می‌دانند، گفت: نگاه این افراد به اکثر قریب به اتفاق مسائل، سیاسی است و به همه رخدادها جامعه با عینک سیاسی نگاه می‌کنند.
وی در ادامه افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها برای سوددهی به مردم در دستور کار قرار گرفته است و خروجی آن نیز به نفع مردم خواهد بود.
نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد به وظایف شوراها اشاره و تاکید کرد: وظیفه اصلی شوراها در بخش‌های گوناگون اعم از عمرانی، فرهنگی و .. خدمات‌دهی به مردم است و نباید در مسائل سیاسی دخالت کنند؛ چرا که این موضوع از وظایف آنها بشمار نمی‌رود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس در ادامه افزود: قطعا؛ اگر همه شوراها نگاه خود را به خدمات‌دهی به مردم در ابعاد گوناگون معطوف کنند عملکرد خوبی را خواهند داشت.
حدادی در در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس با طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها به دنبال سیاسی‌کاری است، تصریح کرد: این موضوع هیچگاه سیاسی‌کاری نیست، بلکه در جهت خدمات‌دهی به مردم صورت پذیرفته است.
ا