افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 6 February , 2023
بایگانی‌های شرکت مادرتخصصی برق حرارتی - سکان | Sokan Khabar Agency
شاخ تحریم در صنعت نیروگاهی شکسته شد/ بومی‌سازی ۶۹۵ هزار قطعه تحریمی در سال گذشته 14 آبان 1401

شاخ تحریم در صنعت نیروگاهی شکسته شد/ بومی‌سازی ۶۹۵ هزار قطعه تحریمی در سال گذشته

سکان؛ بر اساس اطلاعات معاونت راهبری شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، ۶۹۵ هزار قطعه تحریمی در فرآیند بومی‌سازی توسط صنایع داخلی کشور ساخته شد.