۹ پروژه تامین برق در آذربایجان شرقی بهره برداری شد
۹ پروژه تامین برق در آذربایجان شرقی بهره برداری شد
سکان؛ با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، بهره برداري 9 پروژه تامين برق با سرمايه گذاري 732 ميليارد تومان آغاز شد

این پروژه ها شامل پست ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت GIS مرکزی تبریز، نیروگاه مقیاس کوچک تبریز به ظرفیت ۲۵ مگاوات، ۴ پروژه افزایش ظرفیت (پست های سعیدآباد، خسروشهر، آخولا و ماشین سازی) و ۳ پروژه انتقال برق، تامین روشنایی و احداث فیدر بود.
از مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه ها ۴۶۵ میلیارد تومان برای نیروگاه مقیاس کوچک ۲۵ مگاواتی تبریز توسط بخش خصوصی و مابقی برای ۸ پروژه دیگر از محل منابع داخلی هزینه شده است.
این پروژه ها با هدف تقویت شبکه انتقال، پایداری تامین برق بخش مرکزی تبریز، تامین بار مشترکان توزیع، کاهش تلفات، بهبود کیفیت برق، افزایش ظرفیت پست و تامین بار متقاضیان و افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها با توجه به صنعتی بودن منطقه اجرا شده است.