70 درصد آب نگه داشته شده پشت سدها تبخیر می‌شود
70 درصد آب نگه داشته شده پشت سدها تبخیر می‌شود
سکان نیوز؛ نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: 70 درصد آب نگه داشته شده پشت سدها تبخیر می‌شود.

مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان با اشاره به مشکل کمبود آب در کشور گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رفع کمبود آب در دنیا بحث آبخیزداری است و ما در این زمینه مسیر را اشتباه رفته‌ایم و به  جای آبخیزداری، مسیر سدسازی را در پیش گرفته‌ایم.

وی افزود: ما با این کار خود آب را در پشت سدها متوقف کرده‌ایم که با این کار ما حداقل 60 تا 70 درصد آب نگه داشته شده پشت سدها تبخیر می‌شود. ما آب را در فصل بارندگی جمع می‌کنیم و 70 درصد آن تبخیر می‌شود و آبی که باقی می‌ماند، آبی است همراه با املاح بالا و کیفیت پایین.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر به جای سدسازی، آبهای حاصل از بارندگی و به طور کل آب‌های سطحی به زیر آب هدایت می‌شد و در فصل کم‌آبی مورد استفاده قرار می‌گرفت، روش بسیار بهتری بود و به نظر من باید ما تغییر رویکرد بدهیم و این مسیر را در جمع‌آوری آبها در پیش بگیریم.

طاهری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اشتباهات ما در همان بحث سدسازی،‌ ساختن سدهای بسیار بزرگ است. اگر ما به جای سدهایی با ظرفیت یک میلیارد مترمکعبی به ساخت سدهای 30 تا 40 میلیون مترمکعبی می‌پرداختیم، هم هزینه ساخت سد کمتر بود و هم هزینه شبکه انتقال آب از سد و تبخیر آب پشت سد هم به مقدار کمتری انجام می‌شد.

وی افزود: موضوع و راهکار دیگر استفاده از آب دریا است و ما با توجه به سواحل گسترده‌ای که داریم می‌توانیم از این روش به خوبی استفاده کنیم، کما اینکه کشورهای ساحلی دیگر نیز این کار را می‌کنند.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده آب ما در حوزه کشاورزی به مصرف می‌رسد و ما می‌توانیم با استفاده از تکنولوژی روز و با مصرف آب کمتر در حوزه کشاورزی به کشت محصول بپردازیم.

طاهری خاطرنشان کرد: ما در حوزه کشاورزی آب را بسیار ارزان و بدون ارزش افزوده زیاد از دست می‌دهیم و این در حالی است که ما می‌توانیم با صرف همین مقدار آب بهره‌برداری به مراتب بیشتری در حوزه کشاورزی داشته باشیم.