10 هزار بیمه شده کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی مشمول بیمه بیکاری
10 هزار بیمه شده کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی مشمول بیمه بیکاری
سکان نیوز؛ مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت: 10 هزار نفر از بیمه شدگان کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی در سطح استان تحت تأثیر بیماری کرونا مشمول بیمه بیکاری شده اند.

دکتر جهانی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به خدمات ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی در قبال اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: کارگران ساختمانی به عنوان یک قشر محروم در قالب بیمه شدگان مشمول کمک دولت، از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند هستند تا جائی که 20 هزار نفر از این طیف و خانواده های آنان زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی استان قرار دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی و در عین حال درآمد – هزینه است. افزود: این سازمان علیرغم مواجهه با تنگناه های اقتصادی ناشی از عوامل مختلف اعم از تحریم ها، بیماری کرونا و کاهش منابع ناشی از این پدیده ­ها­­، برای وصول منابع خود همواره تعامل و تفاهم را با کارفرمایان و صاحبان تولید و صنایع در دستور کار خود قرار داده و جلوگیری از بروز بحران و یا تعطیلی کارگاه ها را در فرایند وصول منابع به عنوان یک رویکرد مهم مورد توجه قرار داده است.

دکتر جهانی با اشاره به رسالت خطیر سازمان مبنی بر صیانت از حقوق جامعه 220 هزار نفری بیمه شدگان استان، گفت: تأمین اجتماعی علیرغم توجه به مصالح و منافع کارفرمایان و تلاش برای حفظ تولید و اشتغال پایدار، همواره به صیانت از حقوق کارگران و بیمه شدگان می اندیشد و تأمین اجتماعی استان برای احراز اشتغال کارگران در کارگاه های تحت پوشش بیش از 77 هزار فقره بازرسی از کارگاه های مسئول بازرسی به عمل آورده است.