۸ سال اتفاقات تلخی در شستا رخ داد
۸ سال اتفاقات تلخی در شستا رخ داد
سکان نیوز؛ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در 8 سال دولت قبل اتفاقات تلخی افتاده است و شستا به یک حیاط خلوت تبدیل شده است.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه 7 تیر پارلمان در روند بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال 1392 الی 1399 اظهار داشت: شستا مالک شرکت های زیادی در حوزه های داروسازی، کشت و دامداری، پارس دارو و شرکت های متعددی که در زمینه های نفتی و پتروشیمی و عمرانی دارای سهام و درصدی از سرمایه است.

وی افزود: ما در مجلس باید بدانیم در شرکت های شستا چه می گذرد؛ ما سوالاتی را در خصوص تحقیق و تفحص طرح کرده ایم که اعلام می کنم.

خضریان گفت: در ۸ سال دولت قبل اتفاقات تلخی افتاده است؛ شستا به یک حیاط خلوتی تبدیل شده است در حالی که شستا شرکت های سرمایه گذاری است که باید سود اقتصادی آن ها دیده شود.

وی افزود: به چه دلیلی باید فردی را با یک لیسانس غیر مرتبط در جایگاه های مدیریتی قرار داد؟ آنچه که به دنبال آن هستیم این است که چرا در شستا شاهد تخلفات گسترده هستیم؟

به گفته نماینده تهران 13 هزار پرونده قضایی و حقوقی در شستا شکل گرفته است که تقریباً بدون نتیجه مانده است.