۷۵ درصد مشکلات مردم شهرستان بابل قابل حل است
۷۵ درصد مشکلات مردم شهرستان بابل قابل حل است
سکان نیوز؛ عزیززاده گرجی بیان داشت‌؛ 75 درصد مشکلات شهرستان بابل قابل حل می باشد.

به گزارش سکان، فرماندار شهرستان بابل در جلسه طرح با مردم با روسای ادارات شهرستان بابل ابرازداشت:شکاف و فاصله میان مردم و مسئولان در هر حکومتی یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مباحث بوده که بر بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل طرح است. قاسم عزیززاده گرجی بابیان اینکه مردم معیار حکومت می باشند بیان داشت:فلسفه وجودی همه مسئولان خدمت به مردم است وباید شکاف بین مردم و مسئولان حل گردد.
وی ادامه داد:ساز و کار به میدان آوردن مردم یک هنر است که باید با
فرهنگ و سبک زندگی، فاصله سطح معیشت و رفاه اقتصادی تا شیوه‌های مدیریتی، دیدگاه‌های فکری_سیاسی و البته خصومت‌ورزی‌های خارجی راباید مشکلات مردم حل گردد.

فرماندار بابل عنوان کرد:طرح با مردم به عنوان حل مشکلاتی خارج از دستگاه مشکلات مردم شکل گرفته است.

وی تصریح کرد :۷۵درصد از مشکلات مردم قابل حل بوده است وتنها بسیاری از این مشکلات باهماهنگی وهمدلی قابل حل خواهد بودکه نباید اتفاق بیفتد که وظایف برزمین مانده ما مشکلاتی را برای مردم به وجود بیاورد.

فرماندار بابل عنوان داشت:یکی از اهداف طرح با مردم حل مشکلات مردم بوده است وباید مشکلاتی که قابل حل می باشد حل گردد
فرماندار بابل خطاب به مسئولان ابراز داشت؛مردم وقتی به شما اعتماد کردند و امید به شما داشتند، با شما راه می‌آیند و کمکتان میکنند؛ این بزرگ‌ترین سرمایه است برای دولت که بتواند اعتماد مردم را جلب کند که البتّه این متأسّفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم شود و راهکارش هم این است که حرف و عمل مسئولین باید یکی باشد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان همواره باید در بین مردم حضور داشته باشندافزود: مسئولان کشور نباید خود را تافته جدا بافته از ملت بدانند و یکی از خطراتی که نظام اسلامی را تهدید می‌کند همین فاصله افتادن بین مردم و مسئولان است