گزینه هدایت والیبال ایران رسماً سرمربی بلغارستان شد
گزینه هدایت والیبال ایران رسماً سرمربی بلغارستان شد
سکان؛ فدراسیون والیبال بلغارستان رسماً جانلورنزو بلنجینی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب و معرفی کرد.

جانلورنزو بلنجینی که تا چندی پیش یکی از گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال ایران بود سر از بلغارستان درآورد و رسماً به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال این کشور انتخاب و معرفی شد.

قرارداد او با بلغارستان 3 ساله است که می‌تواند در صورت رضایت طرفین 2 سال دیگر هم تمدید شود.

وی همچنین در طول سال سرمربی هیچ تیم باشگاهی نخواهد بود.