گامی دیگر شهرداری قائمشهر در جهت توسعه معابر شهر قائمشهر
گامی دیگر شهرداری قائمشهر در جهت توسعه معابر شهر قائمشهر
شهرداری قائمشهر به منظور رفاه حال شهروندان در بخش توسعه معابر، اقدامات تازه ای انجام داده است.

به گزارش سکان نیوز ، شهرداری قائمشهر برای رفاه حال شهروندان در سال های اخیر اقدامات عمرانی بسیاری را انجام داد تا راه های ترافیکی منتهی به شهر بازگشایی شود و مردم این شهرستان بتوانند به راحتی عبور و مرور کنند.

پروژه های عمرانی و سرو سامان دادن به بعضی از خیابان ها نیازمند به همکاری برخی از شهروندان است. برخی از خانه ها در مجاورت و یا هسته مرکزی ترافیک هستند که برای اجرایی شدن عملیات شهرداری نیاز به همکاری آنها است.

شهردار جوان قائمشهر بعد از سال ها توانست عملیات تخریب و بازگشایی ملک سرخار خانم یوسفی را که واقع در کمربندی شمالی، بهارنارنج ۲۸ است را به سر انجام برساند.

این عملیات به میزان ۸۷ متر مربع با حضور مهندس امیری مدیر شهرداری منطقه یک شهرداری قائمشهر انجام پذیرفت.

تیم شهرداری قائمشهر با همت شهردار این شهر توانستند گامی دیگر به منظور ارائه خدمات بیشتر به شهروندان، در جهت توسعه معابر شهری این شهرستان بردارند.

در همین راستا، شهرداری قائمشهر از همکاری و مساعدت مالکین محترم سرکار خانم یوسقی و شرکا تقدیر و تشکر کرد.