کسب رتبه عالی طرح ملی ارتقاء سطح بهره وری تجهیزات موجود شبکه انتقال
کسب رتبه عالی طرح ملی ارتقاء سطح بهره وری تجهیزات موجود شبکه انتقال
سکان نیوز؛ در پی دریافت رتبه عالی برای طرحی از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ارزیابی طرح های ویژه ابلاغی به شرکت های برق منطقه ای، از مدیرعامل و کارکنان این شرکت تقدیر شد.

“محمدحسن متولی زاده” مدیرعامل شرکت توانیر ضمن سازوکاری جدید و اثربخش دانستن طرح ملی «ارتقاء سطح بهره وری تجهیزات موجود شبکه انتقال (برنامه ریزی بهینه و زمان واقعی توان راکتیو (SC-ORPD)» که نتایج به کارگیری آن منجر به ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه های صنعت برق کشور خواهد شد، از تلاش های داود فرخزاد به عنوان مدیرعامل و کارکنان شرکت به ویژه آقایان مهدی مقیم زاده، مهدی درفشیان مرام، مهدی کبیری کوچک سرایی، محمدجواد کریمی، محمدمهدی بامدادیان، محسن قلعه ایی منفرد و خانم ها زهرا کلهری و طلیعه ضمیرپور برای به ثمر نشستن این طرح تقدیر کرد.