کریمی فیروزجایی؛ صنایع بزرگ می توانند با رعایت الزامات زیست محیطی در مازندران راه اندازی شوند
کریمی فیروزجایی؛ صنایع بزرگ می توانند با رعایت الزامات زیست محیطی در مازندران راه اندازی شوند
سکان نیوز؛ علی کریمی فیروزجایی با اشاره ساختار شکننده زیست محیطی مازندران افزود: صنایع بزرگ می توانند با رعایت الزامات زیست محیطی در مازندران راه اندازی شوند.

به گزارش سکان نیوز، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم با انتقاد از بخشی نگری در روند مدیریت استانی خاطرنشان کرد: توسعه همه جانبه به مفهوم علمی وعام نیازمند جامعیت در اعمال مدیریت است.

وی با اشاره به اینکه عمده مساحت مازندران در احاطه جنگل و عرصه های کشاورزی قرار دارد، یادآورشد: متاسفانه مازندران در بخش کشاورزی نیز از فقدان صنایع تبدیلی مورد نیاز رنج می برد.

کریمی فیروزجایی تصریح کرد: توسعه متوازن و پایدار مازندران مستلزم بهره گیری بهینه از ظرفیت های بالقوه و بالفعل این استان است.

وی با انتقاد از تعطیلی ۳۰درصدی واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی مازندران افزود: مدیریت ارشد استان باید با به کارگیری اهرم های قانونی و مشارکت فعالانه صاحبان سرمایه برای فعال کردن ظرفیت های صنعتی راکد استان وارد عمل شود.

وی شمارواحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی مازندران را حدود ۲هزار واحد اعلام کرد وافزود: فعال سازی واحدهای صنعتی در مازندران نیازمند رویکرد عالمانه و مدیریت جهادی است.

نماینده مردم بابل با حمایت از راه اندازی واحدهای صنعتی دانش بنیان در مازندران یادآورشد: بوروکراسی اداری برای راه اندازی کسب وکار تجاری و صنعتی در مازندران طاقت فرسا و فاقد کارآمدی است.

این مسئول اهمیت فرهنگ سازی برای تقویت و جهش تولید را ضروری دانست و افزود: جهش تولید به رفع موانع اداری و بانکی و تسهیل مقررات نیاز دارد.