کدامیک از واحدهای دانشگاه آزاد مازندران درتوسعه مدیریت جهادی موفق بودند؟
کدامیک از واحدهای دانشگاه آزاد مازندران درتوسعه مدیریت جهادی موفق بودند؟
سکان؛استفاده از مدیران جوان و انقلابی عامل رونق کار و فعالیت در هر سازمانی هستند و استفاده از انگیزه و فکر جوان می‌تواند موتور محرکه توسعه و پیشرفت باشد.

به گزارش سکان نیوز، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهایی که نقش مهمی در تامین نیروی انسانی توانمند دارد، می تواند نقش مهمی در توسعه مدیریت جهادی در سازمان های آینده ایفا کند چرا که این نهاد مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را دارد.

اگر دانشگاه آزاد اسلامی توجه ویژه ای به مدیریت جهادی و مباحث جهادی در دانشگاه ها داشته باشد می توان انتظار داشت که علاوه بر توسعه مدیریت جهادی و رویکردهای جهادی در جامعه، میزان رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز افزایش یابد.

استفاده از مدیران جوان و انقلابی عامل رونق کار و فعالیت در هر سازمانی هستند و استفاده از انگیزه و فکر جوان می‌تواند موتور محرکه توسعه و پیشرفت باشد که این نگاه بلند و اعتماد مدیران بالادستی دانشگاه آزاد اسلامی به سپردن سکان واحدهای دانشگاهی به مدیران جوان انقلابی و باانگیزه قابل تحسین است.

دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران نیز در سال 1362 آغاز به کار کرد و بعد از چهار دهه حیات دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران امروز 13 واحد و یک مرکز در استان در حال تعلیم و تربیت و آموزش نیروهای متخصص هستند.

میزان فضای آموزشی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی در استان مازندران بالغ بر 167780مترمربع، میزان فضای آزمایشگاهی 49905 مترمربع، میزان فضای کارگاهی 63921 مترمربع و میزان فضای ورزشی 105950 مترمربع است.

خوشبختانه در یک سال گذشته اتفاقات خوبی در انتصاب مدیران جوان انقلابی و با انگیزه در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران اتفاق افتاده است که باعث تحول اساسی در این واحدهای دانشگاهی شده است.

دکتر میرالله حسینی در دانشگاه آزاد واحد بابل و دکتر مجید فانی در دانشگاه آزاد واحد نور از جمله مدیران جوان انقلابی و با انگیزه در استان هستند که توانستند با مدیریت جهادی در حوزه فعالیت خود تحولات مثبتی را رقم بزنند.

در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز می‌بینیم که رهبر معظم انقلاب به نیروی جوانی تکیه می‌کند و جوانان میدان دار اصلی گام دوم انقلاب هستند و بیانیه گام دوم انقلاب همانند قطاری است که برای پیمودن چهل ساله دوم انقلاب اسلامی طراحی شده و جوانان انقلابی و حزب اللهی نقش لوکوموتیورانی این قطار را برعهده دارند.

امیدواریم روند انتصاب مدیران جوان اتقلابی و با انگیزه در واحدهای دانشگاه آزاد در شهرستانهای مختلف مازندران ادامه داشته باشد و شاهد تحولات اساسی باشیم.