کارشناسان اعتباری بانک دی باید نقش مشاوری امین برای مشتریان باشند
کارشناسان اعتباری بانک دی باید نقش مشاوری امین برای مشتریان باشند
سکان نیوز؛ مدیرعامل بانک دی با بیان این‌که کارشناسان اعتباری باید نقش مشاوری امین را برای مشتریان داشته باشند یادآور شد: فعالیت اعتباری همراه با ریسک اعتباری است.

علیرضا قیطاسی در جلسه با روسا و کارشناسان حوزه اعتباری خواستار تحول در فرآیندها و روندهای اجرایی حوزه اعتبارات با رویکرد رعایت حداکثری بهداشت اعتباری و تسریع در پاسخگویی به درخواست مشتریان برای اخذ تسهیلات شد.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به اهمیت حوزه اعتبارات در چرخه حیات و سودآوری بانک بر عملکرد منسجم و یکپارچه حوزه‌های اعتبارات، بررسی طرح‌ها، نظارت و وصول مطالبات تأکید کرد و گفت: اقدامات منسجم، منظم و دقیق حوزه‌های اعتباری تعیین‌کننده حرکت هماهنگ شعب بانک در زمینه پرداخت تسهیلات به مشتریان است و برای تقویت این حوزه اداره نظارت با هدف نظم‌بخشی و تسریع اجرای دقیق مصوبه‌های اعتباری تشکیل شده است.
وی با برشمردن معیارهای اساسی اعطای تسهیلات، ادارات اعتبارات ،بررسی طرح ها ،نظارت برتسهیلات و وصول مطالبات را مجری نظارت‌های قبل، حین مصرف و بعد از اعطای تسهیلات دانست و گفت: در حوزه اعتبارات، اصل بر برگشت سرمایه است تا چرخه نقدینگی برای ایجاد سودآوری و حمایت هر چه بیشتر از واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کارها به‌ویژه در سال « تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» جریان یابد.
مدیرعامل بانک دی با بیان این‌که کارشناسان اعتباری باید نقش مشاوری امین را برای مشتریان داشته باشند یادآور شد: فعالیت اعتباری همراه با ریسک اعتباری است و کارشناسان این حوزه برای به حداقل رساندن ریسک اعتباری باید آگاهی و تسلط خود را از دستورالعمل‌های اعتباری افزایش دهند و به همین منظور برای توانمندسازی کارشناسان این حوزه باید بخشنامه‌خوانی‌های منظم با هدف تسلط کامل بر دستورالعمل‌ها و شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط در دستور کار قرار گیرد.