پیگیری شهردار و اعضای شورای شهر بابل جهت ساماندهی تالاب موزیرج (جنوبی)
پیگیری شهردار و اعضای شورای شهر بابل جهت ساماندهی تالاب موزیرج (جنوبی)
سکان نیوز؛ محمدقاسم دابوئیان سرپرست شهرداری بابل به همراه حمید رضا قربان‌ نیادلاور و محمدزمان یعقوبی اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین مدیران شهرداری از تالاب موزیرج(جنوبی) بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید میدانی، راهکارهایی جهت استفاده بهینه از این تالاب ارائه شد تا جهت اصلاح روشنایی و آسفالت منطقه اقداماتی صورت گیرد