٢٥ درصد قبض برق مشترکان خانگی پایتخت رایگان شد
٢٥ درصد قبض برق مشترکان خانگی پایتخت رایگان شد
سکان نیوز؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: ٢٥ درصد قبوض برق خانگی صادره در شهر تهران از ابتدای خرداد ماه رایگان شده است.

کامبیز ناظریان در گفتگوی تلویزیونی با بیان این که ٧٥ درصد مشترکان برق شهر تهران شامل ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار مشترک دارای تعرفه خانگی هستند گفت: از مجموع یک میلیون و ٢٠٠ هزار صورت حساب برق خانگی صادره در شهر تهران از ابتدای خردادماه، ٥٨٠ هزار صورت حساب مشمول پاداش کاهش مصرف شده است و ٢٥ درصد قبوض صادره نیز با احتساب پاداش تخصیصی، با رقم صفر ریال صادره شده است.
وی افزود: برای تامین برق مصرفی شهر تهران در ساعات اوج بار نیاز به ٣٠٠ تا ٣٥٠ مگاوات انرژی مازاد است که تامین این میزان انرژی برای ساعاتی محدود از طریق احداث نیروگاه فاقد توجیه فنی و اقتصادی است و ضروری است با مدیریت بار و توزیع صحیح روند مصرف، مصرف برق در ساعات اوج بار تعدیل و اصلاح شود.
ناظریان با قدردانی از همراهی ارزنده شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف برق به پویش با انرژی اشاره کرد و با بیان این که امسال علاوه بر پادا های ریالی اعمال شده بر روی قبوض برق، جوایز متعددی نیز از قبیل خودرو و لوازم خانگی به مشترکانی که بتوانند حداقل ١٥ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند اهدا خواهد شد، از مشتر کان تهرانی درخواست کرد با توجه به افزایش قابل ملاحظه دمای هوا، حداکثر همکاری را در مدیریت مصرف برق به عمل آورده و از استفاده از تجهیزات برقی پرمصرف در ساعات اوج بار خودداری کنند.
وی در ادامه بالغ بر ١٥ درصد از مصرف برق پایتخت را متعلق به بخش اداری دانست و با اشاره به تحقق کاهش ١٢٠ مگاواتی در حوزه مصرف برق ادارات از طریق اجرای برنامه های مدیریت بار یادآور شد: انتظار می رود با افزایش همکاری مشترکان بخش اداری شاهد دستیابی به عدد ١٨٠ مگاوات صرفه جویی در این حوزه به صورت تدریجی تا مردادماه باشیم.
ناظریان تصریح کرد: تمامی ادارات شهر تهران مجهز به کنتورهای هوشمند هستند و مصرف برق آنان به صورت لحظه ای در حال رصد و پایش بوده و در صورت بی توجهی به مصوبه هیات دولت مبنی بر لزوم کاهش مصرف، مشمول اعمال محدودیت و قطع برق خواهند شد.