وزیر نیرو؛ هزینه خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس در عراق انجام شد
وزیر نیرو؛ هزینه خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس در عراق انجام شد
سکان نیوز؛ وزیر نیرو گفت: مبلغ ۱۱۵ میلیون فرانک سوئیس به حساب بانک سوئیسی برای دریافت ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس واریز شد.

رضا اردکانیان  گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده، از منابع ارزی موجود در بانک تجارت عراق امروز مبلغ ۱۱۵ میلیون فرانک سوئیس به حساب بانک سوئیسی برای دریافت ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس واریز شد.

این گزارش می‌افزاید، وزیر نیرو هشتم خرداد از صدور مجوز برای تامین منابع ارزی ایران در عراق برای خرید ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس و انتقال این مبلغ به یک بانک اروپایی خبر داده بود.