واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی نيروگاه نکا به شبکه سراسری برق کشور پیوست
واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی نيروگاه نکا به شبکه سراسری برق کشور پیوست
واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفيت توليد 160 مگاوات پس از انجام تعمیرات میان دوره ای به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

به گزارش سکان نیوز، مدیر امور تعمیرات سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: این واحد كه به منظور انجام تعميرات میان دوره ای، رفع اشكالات اساسی و ایجاد آمادگي كامل براي گذر از پيك برق تابستان از مدار خارج شده بود، پس از هفده روز كار فشرده مجدداً به شبكه سراسري برق کشور پيوست.

عبدالرضا محمودی گفت: در طول اين بازديد فعاليت هاي معمول بازديد میان دوره ای در بخش هاي مكانيك، الكتريك و ابزاردقيق و نیز فعاليتهاي متعددي دربخشهاي مختلف شامل تعمیر اساسی یک دستگاه کندانسیت پمپ، تعمیر اساسی فیلتر مسیر آب دریا کندانسور( چگالنده بخار)، خارج نمودن بارگیت و تمیزکاری آن، تعویض پمپ روانکاری اصلی، تعویض پمپ قدرت سیستم هیدرولیک توربین، بازدید از کوپلینگ الکتروموتورهای حساس واحد، رفع اشکال از سیستم روشنائی پست و محوطه ترانس، بازدید، سرویس و تمیزکاری بریکرها و باس های 20 کیلو ولت، تست و بازدید کاست های تجهیزات روانکاری در باس ولتاژ پایین، رفع اشکال سیستم کنترلر توربین، رفع مشکل ولو( شیر صنعتی) مسیر پمپ خنک کاری آب دریا، رفع مشکل کنترل والو پنوماتیکی پیش گرمایش بویلر و رفع نشتی از پمپ هیدرولیک والوهای توربین انجام شد.

وی ادامه داد: در پيك مصرف تابستان سال گذشته عليرغم تمامي مشكلات موجود در امر توليد، با برنامه ريزي بعمل آمده و انجام با کیفیت فعاليت هاي تعمير و نگهداري و بهره برداري دقیق، نيروگاه سيكل تركيبي نكا بدون وقفه و مطمئن در امر توليد با ثبت ركورد بيشترين مقدار توليد در 15 سال اخير، برگ زريني در صنعت توليد برق کشور به ثبت رسانيد.

بلوك سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا شامل دو واحدگازي به ظرفيت هركدام 137.6 مگاوات، يك واحد بخار به ظرفيت160 مگاوات و دو واحد توربين انبساطي به ظرفيت هر كدام 9.4 مگاوات است که واحد بخار آن دارای کارکرد حدود 110 هزار ساعت کارکرد معادل از زمان نصب بوده و بعد از تعمیرات اساسی این اولین تعمیرات میاندوره ای این واحد بود.