هنر تجسمی یک بسیجی در مازندران
هنر تجسمی یک بسیجی در مازندران
سکان نیوز؛ هنرمند مازندرانی با هزینه شخصی ماکت رزمندگان دفاع مقدس را ساخت.

حسین برار پور برادر شهید و کارمند بازنشسته شیلات بابلسر از سال ۹۴ بدون اموزش با چوب و اهن ماکت سلاح های جنگی را می سازد که تاکتون در مازندران بی سابقه بوده است .

وی انگیزه ساخت سلاح جنگی و ماکت رزمندگان را حضور در عملیات دفاع مقدس که در آن زمان ۱۴ ساله بودند را عنوان کردند .

این هنرمند از سال ۹۴ تاکنون با هزینه شخصی و بدون کمک و مساعدت از ارگانهای ذیربط نزدیک به ۵۰ نمایشگاه در نقاط مختلف مازندران بر گزار کرده است .ایشان در خاتمه گفت:ارزش وسایل و لوازمات جنگی ساخته حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که اگر حمایت از سوی ارگانهای ذیربط گردد توان بر پایی نمایشگاه ویژه دفاع مقدس در کشور را هم دارم.