موفقیت در مدیریت مصرف بخش اداری / کاهش ٨٢١ مگاواتی مصرف برق ادارات
موفقیت در مدیریت مصرف بخش اداری / کاهش ٨٢١ مگاواتی مصرف برق ادارات
سکان نیوز؛ سخنگوی صنعت برق گفت: با گذشت دو هفته از اجرای طرح کاهش ساعت کار ادارات و سازمانهای عمومی و دولتی، نیمی از هدف گذاری صنعت برق برای کاهش مصرف برق این بخش محقق شد.

مصطفی رجبی مشهدی ضمن اعلام این خبر، یکی از راههای کاهش ناترازی بین تولید و مصرف برق را اجرای طرحهای مدیریت مصرف در بخش اداری عمومی عنوان کرد و اذعان داشت: کاهش ١٥٠٠ مگاواتی مصرف برق ادارات، هدف گذاری شرکت توانیر برای دوره گرم تابستان امسال است که با گذشت تنها دو هفته از اجرای این طرح، با همراهی و مشارکت مطلوب ادارات، سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی، ٨٢١ مگاوات آن محقق شده است.
وی در همین زمینه از همراهی همه بخشهای اداری عمومی برای تحقق این مهم قدردانی و اظهار امیدواری کرد این روند تا پایان دوره اوج مصرف امسال تداوم یابد.
مدیرعامل توانیر با یادآوری این که براساس مصوبه هیات دولت، ادارات باید در ساعات کاری ٣٠ درصد و پس از پایان وقت اداری ٦٠ درصد از مصرف خود را کاهش دهند، از آن دسته از مشترکین اداری که هنوز خود را ملزم به اجرای این مصوبه نکرده اند درخواست کرد به منظور پیشگیری از قطع برق خود با صنعت برق همکاری نمایند.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به لزوم ضرورت توجه بیشتر نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی در این زمینه، تاکید کرد: تاکنون ٧٠ درصد از مشترکان بزرگ اداری شامل نهادهای عمومی و اداری مجهز به کنتور هوشمند شده و از طریق این کنتورها بر رعایت مدیریت مصرف ادارات نظارت شده و امکان قطع برق اداراتی که بعد از دوبار اخطار هنوز در اجرای مدیریت مصرف برقشان همکاری نمی کنند، از راه دور وجود دارد.