مهندس کریمی مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان البرز شد
مهندس کریمی مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان البرز شد
سکان نیوز؛ مهندسحسن كريمي به عنوان مديرعامل جدید شركت توزيع نيروي برق استان البرز معرفي شد. وي پيش از اين، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز بود كه پس از استعفاي بهنام بيات، از طريق فراخوان به سمت جديد منصوب شد.

معاون هماهنگي توزيع شرکت توانير در مراسم معارفه مدیرعامل جدید توزیع برق البرز اظهار كرد: عدم توازن توليد و مصرفي كه در سال جاري رخ داد، چيزي نيست كه در يك شب رخ داده باشد. صنعت برق از قبل پيش بيني هايي را كرده بود و از ايام عيد در توانير جلساتي را با مقامات استاني برگزار كرديم.

غلامعلي رخشاني مهر با اشاره به تاثير افزايش غيرمعمول 5 درجه بالاتر از دماهاي معمول سال گذشته بر شرايط كنوني، افزود: بايد جابجايي بار از ساعات اوج به ساعات غيراوج با برنامه هاي تشويق محور يا بازار مديريت مصرف در برخي از كشورها صورت مي گرفت. هر درجه افزايش دما حدود دو هزار مگاوات مصرف را بالا مي برد.
معاون هماهنگي توزيع توانير خاطرنشان كرد: در سال جاري بدون توجه به افزايش دما، بايد 66 هزار و 600 مگاوات نيروگاه مي داشتيم تا بتوانيم پاسخگوي مطالبه مردم و صنايع در بخش مصرف باشيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر دنيا در حال حركت به سمت استفاده از نيروگاه هاي مجازي در پيك مصرف است. اگر به سايت بين المللي انرژي مراجعه شود، توصيه شده كشورهاي توسعه يافته بايد چهار تا هشت درصد انرژي را با روش هاي پاسخگويي بار جبران كنند.
رخشاني مهر تصريح كرد: در اين راستا راهي جز مديريت سرمايه وجود ندارد يعني بايد بهره وري سرمايه را بيشتر كنيم.
معاون هماهنگي توزيع توانير با بيان اينكه صنايع عمدتا مصارف خود را به شب منتقل كردند، ادامه داد: امسال علاوه بر افزايش دما مشكلاتي از قبيل از دست دادن منابع آبي نيز رخ داد. آنچه بعد از سوم و چهارم خرداد رخ داد، مديريت ساعت هاي پيك مصرف برق بود.
وي گفت: از آنجايي كه برخي روزهاي گرم حداقل 15 هزار مگاوات كمبود داشتيم با كمك تمامي نيرو ها توانستيم 9 هزار مگاوات مديريت جابجايي بار را انجام دهيم.
به گفته رخشاني مهر، بايد بتوانيم بار را رويت پذير و كنترل پذير كنيم.