مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در مرکز دیسپیچینگ وزارت نیرو عادلانه باشد
مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در مرکز دیسپیچینگ وزارت نیرو عادلانه باشد
سکان ؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر لزوم نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی گفت: در صورتی مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در مرکز دیسپیچینگ وزارت نیرو عادلانه است که همه کشاورزان ملزم به نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های آب خود شوند.

ذبیح الله اعظمی با اشاره به مدیریت برق حدود ۲۸۰ هزار چاه آب کشاورزی در مرکز دیسپاچینگ وزارت نیرو، اظهار کرد: این نوع مدیریت اتفاق خوبی است اما به این شرط که این کار عادلانه باشد.

وی با تاکید بر لزوم نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی گفت: در صورتی مدیریت برق چاه‌های کشاورزی در مرکز دیسپاچینگ وزارت نیرو عادلانه است که همه کشاورزان ملزم به نصب کنتور هوشمند برای چاه‌های آب خود شوند؛ این عادلانه نیست که مدیریت برق آنهایی که کنتور هوشمند دارند، بر عهده مرکز دیسپاچینگ باشد اما آنهایی که از چاه غیر مجاز یا سوخت‌های دیگر استفاده می‌کنند یا اینکه کنتور چاه‌های آب خود را هوشمند نکردند، از این موضوع مستثنی ‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳، در مصوبه‌ای تکالیفی را برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو جهت کنتورگذاری هوشمند چاه‌های کشاورزی تعیین کردند.