مازندران در رده پنج استان برتر کشور از لحاظ کیفیت گندم
مازندران در رده پنج استان برتر کشور از لحاظ کیفیت گندم
سکان نیوز:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: مازندران در رده پنج استان برتر کشور از لحاظ کیفیت گندم قرار دارد.

به گزارش سکان نیوز/مجید بهادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه شورای کشاورزی استان با بیان اینکه امسال ۳۰ هزار هکتار از مزارع مازندران به کشت کلزا اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: ۲۰ هزار هکتار در مزارع خشکه‌زاری و ۱۰ هزار هکتار در اراضی شالیزاری کلزا کشت می شود.

وی اضافه کرد: ۱۱۰ تن بذر کلزا برای کشت تامین شده است و مشکلی در تامین بذر این محصول وجود ندارد و به هر اندازه که نیاز باشد تامین خواهد شد.

بهادری با بیان اینکه سال گذشته سطح زیرکشت گندم در مازندران به ۵۵ هزار هکتار رسید که از لحاظ خرید این محصول ۵۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم، ادامه داد: خرید گندم امسال در مازندران ۶۲ هزار تن بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: مازندران در رده پنج استان برتر کشور از لحاظ کیفیت گندم قرار دارد و علاوه بر تامین محصولات اساسی باید روی سطح زیر کشت اقدامات بیشتری انجام دهیم.