فرخزاد؛ صنعت برق کشور به لحاظ ظرفیت نصب شده و توان فنی و مهندسی در منطقه حائز رتبه برتر است
فرخزاد؛ صنعت برق کشور به لحاظ ظرفیت نصب شده و توان فنی و مهندسی در منطقه حائز رتبه برتر است
سکان؛ مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران بیان داشت؛ ظرفیت نصب شده و توان فنی و مهندسی در منطقه حائز رتبه برتر است.

داود فرخزاد مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت برق کشور در حال حاضر هم به لحاظ ظرفیت نصب شده و هم به لحاظ توان فنی و مهندسی در سطح منطقه حائز رتبه برتر می باشد و تداوم رشد اقتصادی کشور را مستلزم برخورداری از یک شبکه تامین انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار دانست.
به گزارش روابط عمومی، “داود فرخزاد” در حاشیه این بازدید که با حضور “وزیر نیرو رضا اردکانیان” در مرکز راهبری شبکه برق کشور برگزارشد ،ظرفیت تحت مدیریت شبکه سراسری را چنین برشمرد و گفت: ظرفیت تحت مدیریت شبکه سراسری در بخش نیروگاهی 5508 مگاوات ظرفیت اسمی و در بخش پست انتقال، 530 دستگاه پست انتقال 400 و 230 کیلوولت (ظرفیتی بالغ بر 172 هزار مگاولت آمپر) می باشد.
وی مدار شبکه انتقال 400 و 230 کیلوولت را بیش از 54000 کیلومتر برآورد نمود.
ایشان در ادامه به ظرفیت نصب شده در سال 1357 اشاره کرد و افزود: در سال 1357 ظرفیت نصب شده شبکه سراسری برق کشور 7024 مگاوات بوده که در حال حاضر 85508 مگاوات مي باشد. به عبارتی ظرف چهل ودوسال بعد از پیرروزی انقلاب اسلامی ظرفیت تولید برق کشور بیش از 12 برابر شده است.
فرخزاد شاخص امنیت کلی شبکه برق کشور را موفقیت بزرگی برشمرد و گفت:از سال 82 تاکنون در شبکه برق کشور فروپاشی سراسری اتفاق نیفتاده و این امرنشانگر پایداری سراسري شبکه برق کشور طي هجده سال گذشته بوده و این امر در صنعت برق کشور موفقیتی بزرگ بشمار می آید.
وی در پایان محورهای اصلی مدیریت و کنترل شبکه سراسری؛ را کنترل فرکانس شبکه، کنترل ولتاژ پست های انتقال شبکه، کنترل توان اکتیو و راکتیو، افزایش رؤیت پذیری پارامترهای اصلی شبکه، مدیریت و کنترل حوادث شبکه و پایش مستمر سیستم های حفاظتی شبکه برشمرد.