طاهر محمدی سکاندار اتاق اصناف ایران شد
طاهر محمدی سکاندار اتاق اصناف ایران شد
سکان؛ رئیس اتاق اصناف ایران و اعضای هیأت رئیسه دور هشتم اتاق اصناف ایران مشخص شدند.

پیرو نشست تعیین اعضای هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ که با حضور غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برگزار شد، با توجه به انتخابات داخلی انجام شده، ترکیب اعضای هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران در چارچوب ماده 14 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 42 قانون نظام صنفی مشخص شد.

 بر اساس تبصره ماده مذکور، اعتبارنامه اعضای هیأت رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران پس از گذشت ۱۰ روز از سوی دبیر هیأت عالی نظارت صادر شد و از چهارشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ هیأت رئیسه جدید ضمن دریافت اعتبارنامه خویش، فعالیت خود را آغاز کردند.

در ترکیب جدید هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی رئیس، علیرضا رعنایی، نایب رئیس اول، علی توسطی  نایب رئیس دوم، عبدالله توانگر، دبیر و مهدی امیدوار به عنوان خزانه دار، مجتبی صفایی، عضو و قاسم نوده فراهانی به عنوان نماینده وزارت صمت و عضو انتخاب شدند.