ضرورت تمرکز بر اصلاح قوانین و کاهش عناوین قانونی در کشور
ضرورت تمرکز بر اصلاح قوانین و کاهش عناوین قانونی در کشور
سکان نیوز؛ عضو هیئت رئیسه مجلس، اهمیت ساده نویسی قوانین را یادآورشد و افزود: وضع قوانین ساده و فاقد پیچیدگی اداری رافع نیاز مردم و کشور است.

علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع مهم تورم قوانین در کشور، گفت: انباشت قانون و اجرایی نشدن آنها به دلیل ضعف های نظارتی از مشکلات اساسی در حوزه قانونگذاری است.

عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با یادآوری وجود بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور، افزود: تورم قانون از اشکالات ساختاری در عرصه حکمرانی است.

وی، ضرورت تمرکز بر اصلاح قوانین و کاهش عناوین قانونی را خاطر نشان کرد و افزود: بسیاری از کشورهای مترقی دنیا با ۲ تا ۳هزار مورد قانون وضع شده در عرصه حکمرانی پیشتاز هستند.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور، اهمیت ساده نویسی قوانین را یادآورشد و افزود: وضع قوانین ساده و فاقد پیچیدگی اداری رافع نیاز مردم و کشور است.

وی با تاکید بر عزم قاطع مجلس یازدهم در اصلاح فرآیندهای جاری قوه مقننه، خاطر نشان کرد: روند انباشت و پیچیدگی قوانین در کشور اصلاح خواهد شد.

نماینده مردم بابل در مجلس اضافه کرد: متاسفانه برخی از قوانین به علت پیچیدگی و حجیم بودن در مسیر اجرا با تفاسیر نامربوط به انحراف کشیده می شود. همه قوانین در عرصه حکمرانی باید به نفع مردم وضع و تفسیر شود.

کریمی فیروزجایی با انتقاد از فربهی نظام دیوانی کشور، چابک‌سازی دستگاه‌های اداری را ضروری دانست و افزود: دولت باید با کوچک سازی ساختارهای اداری گام های اساسی در راستای تحول اداری کشور بردارد.

نماینده مردم بابل در مجلس با تاکید بر ضرورت همپوشانی بخش های دیوانی با سیاست‌های عرصه حکمرانی، افزود: عرصه اجرایی و قانونگذاری کشور باید پیوست فرهنگی در طی مسیر حکمرانی ارائه کنند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره تغییر ماهیت اولویت‌های عرصه حکمرانی گفت: هم اکنون چالش‌های اقتصادی و فرهنگی دستور کار عرصه حکمرانی کشور است.

وی همگرایی مردم با مسئولان را رهیافت اساسی سیاست‌های نظام عنوان و تصریح کرد: مردم عمق استراتژیک نظام اسلامی و مهمترین پشتیبان دولت به شمار می روند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران مهندسی بهینه مشکلات حال وآینده کشور را در گرو شناخت دقیق نظام مسائل و راهبردهای آن دانست و افزود: تامین مطالبات عمومی مردم بویژه در حوزه اقتصاد و معیشت در اولویت برنامه های مسئولان قوای سه گانه قرار دارد.

کریمی فیروزجایی با تاکید بر محوربودن برنامه های توسعه در مسیر پیشرفت کشور، افزود: با اجرای دقیق وهدفمندسند چشم انداز ملی افق های روشن ودرخشانی پیش روی کشور قرار می گیرد.