شرکت‌های خارجی چند ملیتی دربازار قاچاق سیگار مولوی چه می‌کنند؟
شرکت‌های خارجی چند ملیتی دربازار قاچاق سیگار مولوی چه می‌کنند؟
سکان نیوز؛ نمایندگان فروش شرکت‌های خارجی چند ملیتی jti و bat با ماهیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی بازار مولوی تهران را محلی برای فروش محصولات قاچاق سیگار کرده‌اند.

به گزارش سکان، بازار مولوی محلی برای فروش محصولات دخانی است که بسیاری از بازاریان صنعت دخانیات در این مکان به تجارت مشغول هستند و محصولات کارخانجات مختلف را به فروش می‌رسانند، اما آنچه در این بازار قابل توجه است، فروش محصولات قاچاق نیز در این بازار بسیار دیده می شود و نکته تامل برانگیز این اتفاق آنجائی است که فروش این محصولات قاچاق توسط بسیاری از نمایندگان فروش کالاهای دخانی شرکت های خارجی چند ملیتی jti و bat با ماهیت انگلیسی آمریکایی و ژاپنی انجام می شود.

این در حالی است که بهانه فعالیت شرکت‌های مذکور در سال ۸۱ در بازار ایران، کنترل سهم قاچاق بوده است.

اکنون متاسفانه نه تنها قاچاق سیگار در بازار ایران کم نشده است بلکه بسیاری از محصولات همین شرکت‌های خارجی به صورت قاچاق وارد ایران می شود و این مسئله مهم نشان از نفوذ طراحی شده این شرکت های خارجی در بازار ایران دارد.

این کمپانی های چند ملیتی هم قاچاق را مدیریت می‌کنند و هم سهم بازار ایران را تصاحب کرده‌اند.

ضرورت دارد تعزیرات حکومتی و دستگاه های متولی مبارزه با کالاهای قاچاق دخانی به بازار مولوی سری بزنند تا از جولان شرکت های خارجی در قاچاق کالای سیگار جلوگیری نمایند.