سخنگوی حزب اعتدال: در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور فعالی خواهیم داشت
سخنگوی حزب اعتدال: در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور فعالی خواهیم داشت
سکان؛ جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال گفت: حزب عدالت و توسعه، در انتخابات ١۴٠۴ ریاست جمهوری، حضور فعالی خواهیم داشت و ما زمینه‌های لازم را برای برنامه‌ریزی‌ فعالیت در آن، آماده کرده‌ایم و از هفته گذشته، این مرحلهٔ سیاسی‌مان را کلید زده‌ایم.
سخنگوی حزب اعتدال و توسعه  در توضیح برنامه‌های آتی این حزب گفت: ما در انتخابات ١۴٠۴ ریاست جمهوری، حضور فعالی خواهیم داشت.وی ادامه داد: مطمئناً یکی از احزاب اساسی و مهم فعال در این انتخابات، حزب عدالت و توسعه خواهد بود، که حضوری چشمگیر داشته و یقیناً، به حمایت از شخصیتی برجسته و شایسته، که شورای مرکزی به این نتیجه برسد و اعلام کند، برخواهد خواست. به همین دلیل، ما زمینه‌های لازم را برای برنامه‌ریزی‌ فعالیت در انتخابات سال ١۴٠۴ آماده کرده‌ایم و از هفته گذشته، این مرحلهٔ سیاسی‌مان را کلید زده‌ایم.
سخنگوی حزب عدالت و توسعه، در توضیح تصمیمات شورای مرکزی حزب عدالت و توسعه، برای آینده کنشگری سیاسی این حزب در عرصه سیاسی، بیان داشت: آنچه که در مواضع دفتر سیاسی حزب، در روزهای گذشته مطرح شد و همچنین، در شورای مرکزی حزب تصمیم گرفته شد، این است که ما با همین شتاب ایام انتخابات ادامه کار دهیم و خودمان را نه فقط برای بحث انتخابات، بلکه برای حضور در صحنه سیاسی کشور، نقد شرایط روز، مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی مناسبات بین‌المللی ایران با سایر نقاط جهان آماده کنیم.هروی افزود: حزب اعتدال و توسعه، یک حزب شناسنامه‌دار است که براساس اساسنامهٔ خود، ضرورت حضور فعال در عرصه‌های سیاسی را حس می‌کند و بر همین اساس نیز با پایان یافتن انتخابات، کار ما پایان نیافته و این حزب، تداوم نگرش‌ها و رویکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودش را پیگیری خواهد کرد.
نمایندۀ اسبق مجلس شورای اسلامی در دور نهم ادامه داد: شاید تفاوت اساسی موجود میان حزب عدالت و توسعه با بسیاری از احزابی که قارچ گونه در زمان انتخابات‌ها بوجود می‌آیند را باید در آن دید که این حزب، براساس منویات شورای مرکزی‌اش، تصمیم گیری‌های بلند مدت دارد و انتخابات، یک تصمیم کوتاه مدت است که در درون تصمیمات بلند مدت ما قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: حضور در عرصه سیاسی، تصمیم گیری‌ها، اعلام مواضع به دولت و مجلس و مداخله در مقولاتی که می‌تواند به نقادی سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی منجر شود، در نتیجه تصمیم‌گیری‌های بلند مدت هستند.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه تاکید کرد‌: ما در جلسه دفتر سیاسی، بر ادامه فعالیت‌ها در دوران پساانتخابات، چه در تهران و چه در سایر استان‌ها، و ادامه مسیر و فعالیت‌های اعضای فعال و هوادارانمان تاکید کرده‌ایم و از اعضا خواسته‌ایم که برنامه‌های خود را مبتنی با شرایط بومی، محلی، منطقه‌ای، استانی و در نهایت ملی، ارائه کنند.