سازمان همیادی شهرداری های مازندران پایگاه وحدت و همدلی مسئولان برای توسعه استان
سازمان همیادی شهرداری های مازندران پایگاه وحدت و همدلی مسئولان برای توسعه استان
سکان؛ مهندس فرجی درب همکاری سازمان همیاری شهرداری های مازندران را با اداره کل اقتصاد و دارایی استان  گشوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های مازندران ، دکتر هاشمی معاون وزیر و مدیرکل اقتصاد و دارایی استان  با حضور در سازمان همیاری شهرداری های مازندران با مهندس فرجی مدیرعامل این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار که دکتر علیخانزاده معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان ،دکتر انشایی قائم مقام مدیرعامل ،سید رضا موسوی رییس اداره نظارت مالی اداره کل اقتصاد دارایی استان ، مهندس اسحاقی سرپرست معاونت اداری و مالی، مهندس جعفری مدیر مالی سازمان همیاری ، سید احمد اسدالله زاده ذیحساب وجوه عمومی شهرداری های آمل و بابکان و  رضا رضایی مدیرمالی و ذیحساب وجوه عمومی شهرداری های محمودآباد و سرخرود حضور داشتند ،مهندس فرجی  با تقدیر از حضور مدیرکل اقتصاد و دارایی  و همراهان این حضور را زمینه ساز همکاری متقابل طرفین برای توسعه استان برشمرد.

 وی با اشاره به اینکه سازمان همیاری شهرداری های مازندران سازمان غیر دولتی با ظرفیت و پتانسیل های فراوان برای توسعه هرچه بیشتر استان است ، افزود: در حال حاضر دولت برای برون رفت از مشکلات موجود چاره ای جز واگذاری امور به بخش خصوصی ندارد و در این راستا در سازمان همیاری شهرداری های مازندران آماده هر نوع همکاری برای اقدامات عام المنفعه برای مردم با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هستیم .

 فرجی با تقدیر از حمایت همه جانبه استاندار مازندران تصریح کرد: مساعدت  و  حمایت استاندارمازندران در تصویب و اجرای برنامه های سازمان فراتر از همکاری عرفی بوده که این نگاه خوب مشکلات را برای ما در سازمان هموار کرده است.

 وی با اشاره به اینکه به صورت هیاتی در صدد اجرا کردن  پروژه ها نیستم ،افزود: اصراری ندارم به صورت هیاتی 50 پروژه کم بازده را آغاز و نیمه تمام رها کنم بلکه تمام تلاش بنده در سازمان این است پروژه های پیشنهادی را از ایده تا اجرا به صورت کامل بررسی و پس از اطمینان درخصوص عام المنفعه بودن اجرا کنم .

فرجی با بیان اینکه بر اساس اساسنامه سازمان همیاری شهرداری های مازندران این سازمان
 می تواند در زمینه سرمایه گذاری خارجی نیز ورود کند خواستار همکاری مدیرکل اقتصاد و دارایی استان جهت فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه گذاری خارجی این سازمان  شد.

 مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز با تقدیر از تلاش و خدمات مهندس فرجی ، حضور ایشان را نوید دهنده اتفاقات خوب در سازمان برشمرد.

 دکتر هاشمی با اشاره به اینکه آماده هرنوع همکاری با سازمان همیاری هستیم حضور دکتر انشایی و مهندس جعفری به عنوان ذیحسابان برتر شهرداری های استان را یک فرصت مناسب برای این سازمان برشمرد.

وی همچنین  خواستار انتخاب یک رابط از سوی سازمان همیاری با دارایی و اقتصادی برای پیگیری برنامه های مشترک این دو سازمان شد .