زیان انباشته بانک ملی به  ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسید
زیان انباشته بانک ملی به  ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسید
سکان نیوز؛ براساس صورت مالی بانک ملی در سال 99 سرمایه این بانک با تجدید ارزیابی دارایی‌ها به 92 هزار و 292 میلیارد تومان رسیده، اما در کنار آن 67 هزار و 523 میلیارد تومان زیان انباشته به ثبت رسیده است.

صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد، این بانک در پایان سال گذشته ۳۲۵ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و ۱۵۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه داشته است.

مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک هم به عدد ۲۷۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۶۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان به سرفصل مطالبات از دولت منتقل شده است.

۵۹ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان موجودی نقد بانک ملی و ۷۴ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان هم مطالبات بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این سرفصل در واقع منابعی است که بانک در قالب بازار بین بانکی به سایر بانک‌ها قرض داده است.

همان طور که ارقام جدول زیر نشان می‌دهد، سرمایه بانک ملی در سال ۹۹ با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از عدد ۱۹ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان به ۹۲ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که بالاترین رقم سرمایه ثبت شده در بین کل بانک‌های کشور است.

با وجود رشد ۳۶۴ درصدی سرمایه بانک ملی، این بانک با ثبت زیان ۶۷ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومانی، زیان انباشته بانک معادل ۷۳ درصد از سرمایه بانک است و این بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.

* ارقام به میلیارد تومان/ برگرفته از ترازنامه سال ۱۳۹۹

عنوان ۱۳۹۹ ۱۳۹۸
سپرده جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه ۱۵۸،۳۳۴ ۹۷،۱۲۳
سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۳۲۵،۹۱۴ ۲۶۷،۰۹۷
موجودی نقد ۵۹،۷۳۶ ۳۱،۱۶۱
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری ۷۴،۳۲۲ ۳۸،۲۹۷
بدهی به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری ۹۵،۰۱۹ ۴۷،۷۲۸
مطالبات از دولت ۶۵،۵۲۳ ۵۴،۷۸۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی ۳،۶۹۳ ۲،۴۳۰
تسهیلات اعطایی مطالبات از اشخاص غیردولتی ۲۶۹،۳۷۹ ۱۹۵،۵۱۲
حساب‌های دریافتنی ۱۷،۰۴۸ ۱۰،۳۰۰
دارایی ثابت مشهود ۹۱،۴۲۶ ۱۴،۵۲۶
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ۴۵،۴۲۸ ۳۸،۸۳۶
سرمایه ۹۲،۲۹۲ ۱۹،۸۵۶
زیان انباشته ۶۷،۵۲۳ ۶۱،۱۷۲