روایت نماینده مجلس از زباله‌گردی با درآمد ۳ میلیون در روز
روایت نماینده مجلس از زباله‌گردی با درآمد ۳ میلیون در روز
سکان؛ رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس می‌گوید بخشی از زباله‌گردی‌ها مربوط به نهادهای غیررسمی است.

 برنامه تهران ۲۰ در پرونده «مدیریت پسماند» خود میزبان رئیس فراکسیون محیط زیست بود.

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در بخشی از این برنامه عنوان کرد که بخشی از زباله‌گردی ها مربوط به نهادهای غیررسمی است که بازار کارشان زباله‌گردی است.

وی افزود: ۲ سال پیش به یک زباله‌گرد گفتم حاضری با حقوق ۷ میلیون تومانی  مشغول به‌کار شوی؟ او در جواب گفت: من روزی ۲-۳ میلیون درآمد دارم!