رشد ۳۶۶ درصدی سود شرکت سرمد در نیمه اول امسال
رشد ۳۶۶ درصدی سود شرکت سرمد در نیمه اول امسال
سکان؛ بیمه سرمد در ادامه مسیر موفقیت‌های خود و در راستای تغییر رویکرد مدیریتی توانست در شش ماه اول سال ۱۴۰۲ به سود ۸۵ میلیارد تومانی دست یابد.

بیمه سرمد در ادامه مسیر موفقیت‌های خود و در راستای تغییر رویکرد مدیریتی توانست در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ به سود ۸۵ میلیارد تومانی دست یابد.

سرمد با دستیابی به پرتفوهایی با سودآوری پایدار، موفق به افزایش ۳۶۶ درصدی سود خالص، نسبت به دوره مالی سال قبل شد و توانست رتبه توانگری یک از بیمه مرکزی را کسب کند.

همچنین بیمه سرمد در پایان سال مالی ۱۴۰۱، ۲۹ میلیارد تومان سود با تایید نهادهای ناظر به ثبت رساند.