راهکارهای عمران عباسی برای حل معضل تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم
راهکارهای عمران عباسی برای حل معضل تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم
عمران عباسی کالی، کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره حل معضل تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم پاسخگو شد.

به گزارش سکان نیوز، عدم تناسب افزایش حقوق ها با نرخ تورم موضوع مهمی که همه مردم ایران با آن درگیر هستند هر چند در دهه های اخیر برای رفع این موضوع اقداماتی انجام داده اند اما به نتیجه مورد نظر نرسید. افزایش تورم سبب شده تا حقوق حداقلی کارمندان و کارگران نتواند هزینه های روزمره مردم را جوابگو باشد.

به عقیده عمران عباسی تنها نمایندگان خانه ملت باید پاسخگوی عدم تناسب افزایش حقوق ها با نرخ تورم باشند. عدم تعادل میان حقوق و دستمزد، کارگران و کارمندان با نرخ تورم شکل گرفته در مسیر زندگی شان بزرگترین چالش زندگی امروز مردم ایران است.

نمایندگان مجلس برای رفع نیازهای عادی و روز مره مردم پاسخگو هستند و عباسی به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی به دنبال تناسب افزایش حقوق ها با نرخ تورم است.به عقیده او تنها نماینده مجلس است که باید در این زمینه پاسخگو باشد، زیرا خانه ملت جایی است که همه ملت ایران در آن باید احساس امنیت کنند.

به اعتقاد عباسی، نمایندگان خانه ملت باید صدای رسای مردم در مجلس شورای اسلامی باشند. اکنون که سفره های مردم کوچکتر شده است این نمایندگان مجلس هستند که با پیگیری و مصوب طرح های مناسب در جهت ارتقای اقتصادی کشور شرایط معیشتی مردم را ارتقا می دهند. با افزایش حقوق منطقی با توجه به نرخ تورم می توان از هر گونه کوچک تر شدن سفره های مردم جلوگیری کرد.

در پایان باید گفت که با رونق اقتصادی، چرخه تولید و مهار تورم می شود در زمینه ارتقای وضعیت معیشتی مردم گام های موثری برداشت.