رئیس جمهور آینده جهادی، مردمی و خدمتش صادقانه باشد
رئیس جمهور آینده جهادی، مردمی و خدمتش صادقانه باشد
سکان نیوز؛ نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در دوره بعدی رئیس جمهوری موفق خواهد بود که ویژگی‌های شهید رئیسی را داشته باشد، عنوان کرد: شهید خدمت آیت الله رئیسی یک مکتب و مدل مدیریتی در سطح ریاست جمهور تعریف کرد.

حبیب قاسمی در گفت‌و گو با ایسنا درباره ویژگی‌های رئیس جمهور بعدی که قرار است بعد از رئیس‌جمهوری شهید سکان امور اجرایی کشور را در دست بگیرد، با بیان اینکه «شهید خدمت آیت الله رئیسی یک مکتب و مدل مدیریتی در سطح ریاست جمهور تعریف کرد»، اظهار کرد: در دوره بعدی رئیس جمهوری موفق خواهد بود که ویژگی‌های شهید رئیسی یعنی خدمت صادقانه و خالصانه به مردم، مردمی بودن و در دسترس مردم بودن، و جهادی عمل کردن را داشته باشد.

وی همچنین درباره اهمیت مشارکت مردم در انتخابات چهاردهیمن دوره ریاست جمهوری که قرار است ۸ تیر برگزار شود، با تاکید بر اینکه اهمیت انتخابات بر کسی پوشیده نیست، گفت: در یک نظام مردم‌سالار دینی هر چقدر مشارکت بالاتر باشد، مشروعیت و مقبولیت آن نظام توسط مردم بیشتر تائید می‌شود؛ بنابراین توصیه ما به همه مردم شریف این است که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و در سرنوشت خود تاثیر بگذارند؛ هرچه مشارکت بیشتر باشد تبعات و اثرات خیر بیشتری به مردم می‌رسد.