در وزارت کار و تعاون چه می گذرد؟ وزیری که پاسخگو نیست
در وزارت کار و تعاون چه می گذرد؟ وزیری که پاسخگو نیست
سکان نیوز؛ فرار سرپرست وزارتخانه کار و تعاون از پاسخگویی به رسانه ها و نمایندگان در دوماه گذشته حاشیه های فراوانی به همراه داشت.

به گزارش سکان، ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد سرپرست وزارت کار هیچگونه‌ علاقه‌ای به پاسخگویی و ارائه گزارش به رسانه‌ها ندارد.

«زاهدی وفا» در دوران معاونت وزارت اقتصاد هم از پاسخگویی به رسانه‌ها فراری بود و این روزها هم مانند گذشته رابطه حسنه‌ای با رسانه‌ها ندارد.

ظاهراً گزارش دقیقی از عملکرد ۵٠ روزه سرپرست وزارت کار هم در دسترس نیست و مشخص نیست او در دو ماه گذشته چه اقداماتی انجام داده است.