در جلسه نمایندگان نیروهای شرکتی با معاون وزیر نیرو چه گذشت؟
در جلسه نمایندگان نیروهای شرکتی با معاون وزیر نیرو چه گذشت؟
سکان نیوز؛ در ادامه پیگیری مطالبات و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی توزیع برق کشور ، نمایندگان استان‌ها از سراسر کشور در وزارت نیرو حضور یافته اند.

به گزارش سکان، رئیس انجمن کارگری توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گویی بیان داشت؛ در ادامه پیگیری مطالبات و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شرکت های توزیع برق کشور ، نمایندگان استان‌ها از سراسر کشوردر وزارت نیرو حضور یافته اند.
مهندس مهدی امرائی با اشاره به اینکه سه جلسه در وزارت نیرو و توانیر در این راستا برگزارشده است، افزود؛ جلسه اول با عبدی واحد حراست وزارت نیرو بود که در موارد تبدیل وضعیت ، حقوق و مزایای نیروی های شرکتی مطرح گردید در پایان آقای عبدی ، قول مساعد جهت پیگیری مطالبات موضوع تبدیل وضعیت و حقوق و مزایا داده است و از هر استان یک نماینده تعیین شده است تا با ارتباط مستقیم با ایشان مشکلات همکاران پیگیر شود .

وی بیان داشت؛ جلسه دوم ، دکتر سجادی معاونت منابع انسانی توانیر
بود که در جلسات موانع و مشکلات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده و سجادی مطرح نموده توانیر مجری سیاست های وزارت نیرو می باشد اگر دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی ابلاغ شود از سوی توانیر سریعا اجرا می شود .

امرائی با بیان اینکه جلسه سوم با دکتر انجم شعاع ، معاون منابع انسانی وزارت نیرو بوده است، افزود؛ نمایندگان از دغدغه همکاران غیر ایثارگر، در مورد تبدیل وضعیت تشریح نمودند .

رئیس انجمن کارگری توزیع برق مازندران گفت؛ دکتر انجم شعاع بیان داشت دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی توسط وزارت نیرو تهیه شده و در مراحل پایانی می باشد، همزمان درانتظار تصویب طرح ساماندهی مجلس هستیم در صورتیکه از طرف مجلس این طرح به قانون تبدیل شود کلیه همکاران تبدیل وضعیت می شوند و اگر به هر دلیلی این طرح توسط مجلس تصویب نشود با روند رسیدگی به این طرح توسط مجلس طولانی شود . وزارت نیرو دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی که توسط وزارت نیرو تهیه شده و قرار شد بصورت سالیانه حداقل ۲۵ درصد همکاران تبدیل وضعیت شوند در دستور کار قرار می گیرد و وزیر محترم نیرو و معاونت منابع انسانی در پیگیری تبدیل وضعیت همکاران مصمم می باشند .