در اجتماع ۲ هزارنفری جامعه کارگری در ساری/علی بابایی کارنامی تنها نامزد مورد حمایت کارگران
در اجتماع ۲ هزارنفری جامعه کارگری در ساری/علی بابایی کارنامی تنها نامزد مورد حمایت کارگران
سکان :در اجتماع بیش از ۲ هزار  نفر از تشکل‌های کارگری، خانه کارگر و کانون بازنشستگان در حمایت از علی بابایی کارنامی برای مجلس دوازدهم

نصرالله دریابیگی در سخنرانی کوبنده‌ای بیان داشت:

بدون سانسور بگویم علی بابایی کارنامی نماینده کل کارگران ایران است.

باید در مجلس انسان وارسته‌ای مثل علی بابایی داشته باشیم.

سیاست‌های غلط دولت باعث افزایش تورم می‌شود نه افزایش حقوق بازنشستگان

از علی بابایی حمایت کنید زیرا کلید امنیت شغلی کارگران فقط دست علی بابایی کارنامی است.

حضور علی بابایی کارنامی سبب تحقق عدالت اجتماعی خواهد شد.

دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.

در لایحه دولت عدد پرداختی دولت نسبت به بدهی خود به تامین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده با پیگیری شخص علی بابایی کارنامی این عدد به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت