خاکی؛ اهمیت نقش کانون ارزیابی در راستای کمک به شایسته سالاری سازمانها
خاکی؛ اهمیت نقش کانون ارزیابی در راستای کمک به شایسته سالاری سازمانها
سکان نیوز؛ مدیر کانون ارزیابی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو گفت؛ کانون ارزیابی در راستای کمک به شایسته سالاری در سازمانها نقش مهمی دارد.

دکتر امیررضا خاکی نیز ضمن قدردانی از تصمیم مدیریتی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو که در همگامی با شرکت برق منطقه ای آذربایجان در حال ارزش آفرینی و تحول مدیریتی برای حرکت در مسیر ارزیابی و توسعه شایستگی ها در عرصه صنعت برق کشور می باشند بر اهمیت نقش کانون ارزیابی در راستای کمک به شایسته سالاری تاکید کرد و عنوان نمود که کانون ارزیابی فرایندی علمی است که از طریق آن شایستگی‌های مدیریتی کارکنان و مدیران مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد و با قرار دادن افراد در موقعیت‌های شغلی شبیه سازی شده، مصاحبه شایستگی محور و از طریق ارزیابان آموزش دیده، نسبت به ارزیابی شایستگی مدیریتی کارکنان و مدیران اقدام می شود.

دکتر امیررضا خاکی بیان نمود: در میان فرآیندها و ابزارهایی که به جهت سنجش شایستگی های مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرند کانون ارزیابی دارای روایی بالایی است که البته این مهم به شرطی حاصل می شود که کانون ارزیابی مبتنی بر استاندارد و روش های علمی اجرا شود.

وی همچنین بر اهمیت اجرای فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی و لزوم جانشین پروری در سازمان های امروزی تاکید کرد و عنوان نمود: شرکت های صنعت آب و برق با پیش بینی نرخ خروج سالیانه کارشناسان و مدیران از صنعت که بنا به دلایل مختلفی چون ارتقا افراد به سطوح بالاتر، بازنشستگی و … رخ می دهد باید با جانشین پروری، آمادگی سازمانی خود را افزایش دهند لذا امید دارد با ادامه این حرکت ارزشمند مدیریتی، ضمن تکمیل فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیریتی در شرکت های یاد شده، زمینه سازی لازم برای طرح شناسایی، ارزیابی و پرورش مدیران آینده و حرفه ای صنعت برق کشور مهیا شود.