حال ناخوش بابلرود/فرصتی که تبدیل به تهدید شد
حال ناخوش بابلرود/فرصتی که تبدیل به تهدید شد
سکان نیوز؛ بابلرود یا رود بابل یا باوُل رود، یکی از بزرگ‌ترین رودخانه های شمال ایران است که در استان مازندران قرار دارد که به دلیل ورود مستقیم فاضلاب و شیرابه های زباله حال ناخوشی دارد.

سکان نیوز؛ این رود با حدود ۱۰۹ کیلومتر طول از ترکیب سه رودخانه آذررود، کارسنگ رود و اسکلیم رود در سد البرز تشکیل شده و پس از گذر ازجنگلهای سوادکوه شمالی، وشالیزارهای بابل و بابلسر به دریای مازندران می‌ریزد واز آنجایی که بیشتر مسیر عبوری آن از شهرستان بابل می گذرد نام شهرستان بابل از این رود گرفته شده است وبه نوعی هویت وشناسنامه آن محسوب می‌شود بابلرود که در سالیان نه چندان دور دارای جاذبه های توریستی وآبی زلال بوده است و به عنوان یکی از مکان های توریستی این شهرستان محسوب می‌ شد.

اما این روز هابه علت ورود فاضلاب های خانگی و ورود شیرابه های سکوی زباله به عنوان یک فاجعه زیست محیطی از آن یادمی شود فاجعه ای که باعث گردیده زیستگاه بسیاری از آبزیان در آن آلوده گردد ورودخانه پاک تبدیل به انباشت فاضلاب های خانگی و شیرابه زباله گردد.

فرصتی که به علت بی تدبیریها تبدیل به تهدید برای شهرستان شده است

محمد صالحی از جمله ساکنین پل محمد حسن خان شهرستان بابل است هنگامی که دوربین ما را می بینند ما رامرهم رازهای ناگفته این رودخانه میابد تا با ما درد دل کند محمد مرد خوش مشربی است که تمام کودکی ودوران نوجوانی اش را همراه همسن وسالهایش در کنار این رودخانه گذرانده است وحال باافسوس وآهی پراز درد از روزهایی می‌گوید که آب این رودخانه آنقدر شفاف بود که به عنوان آب شرب استفاده می شد.
وی می گوید:این رودخانه زمانی زیستگاهی برای انواع مختلف آبزیان وتفرجگاهی برای ماهیگیری ومحلی خوش آب وهوا برای خانواده ها بوده است؛اما حال تبدیل به معضلی برای شهرستان گردیده است.
فرصتی که تبدیل به تهدید شده است
آقای صالحی از روزهایی سخن می گوید که زیاد هم دور نمی باشد زمانی که برخورد بشر با طبیعت دوستانه تر بوده است زمانی که بشرخودخواهی هایش آنقدر زیاد نبود که راضی شود زیستگاه تمام موجودات رابرای آرامش خود به مخاطره بیاندازد واز زمانهایی که سنگهای داخل آب نمایان بوده است وحال آقای صالحی افسوس می خورد که بشر چه برسر نعمت های زیبا الهی آورده است وچگونه بشرخودخواه نسبت به الطاف الهی کم لطفی می کند تا باتخریب نعمات الهی خویشتن به نون نوایی برسد.

نبود پلاکاردی که باعث شده است تا آب غیر شرب سبزی سالم را ناسالم سازد

کمی جلوتر کاسبی را می یابیم که برای کاسبی اش سایه درخت را بهانه کرده است تا در آن سکنی گزیند علی آقا ساکن شهر آمل کاسبکار بابلی است که ما را با واقعیت تلخی آشنا می کند که جای تاسف دارد به ما می گوید بسیاری از کاسبان سبزی ساکن در این محل برای دسترسی نداشتن به آب شُرب برای تازه ماندن سبزی اشان از آب رودخانه استفاده می کنند هرچند کار کاسبکاران غلط است اما باید این واقعیت را پذیرفت که از پشت پرده بی خبرند.
علی آقا البته با گلایه از نبود امکانات رفاهی برای بازار احداث شده در این مکان اظهار داشت:متاسفانه رودخانه بابلرود در استان مازندران شهره عام بوده است اما این روز ها تبدیل به تهدید زیست محیطی برای این شهرستان وکشور شده است

گلایه ای که هیچگاه شنیده نشد

ریس محیط زیست شهرستان بابل در گفتگویی بیان داشت :سالهاست آلودگی شدید در رودخانه بابلرود وجود دارد که یک فاجعه بزرگ زیست محیطی است که سلامتی مردم را به خطر انداخته است اما متاسفانه تابه حال هیچ اتفاقی نیفتاده است.
رییس محیط زیست بابل بیان داشت طی چندسال اخیر طی چند نامه به شهرداری اخطار داده شده است اما متاسفانه تاکنون اتفاقی صورت نگرفته است .
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سلامت و بهداشت مهمترین اصل در زندگی مردم می باشد نباید آن را رها کردو باید هر چه سریعتر با این فاجعه بزرگ زیست محیطی و خطرناک مقابله کرد.
حیدرپور اذعان داشت:متاسفانه درسال‌های گذشته با تکمیل نشدن پروژه فاضلاب شهری در این شهرستان کارکرد لوله های جمع آوری آب‌های سطحی با فاضلاب خانگی تغییرپیدا کرده است و ۲۰الی ۲۵لوله ای در بابلرود برای ورود آب‌های سطحی در نظر گرفته شده بودحال برای فاضلاب های خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد وعلاوه برورود شیرابه به سکوی زباله فاضلاب های خانگی نیز به بابلرود ورود پیدا می کند
سکوی زباله ای که از ابتدا غلط جایگزینی شده است
ریس کمیسیون خدمات شهری در گفتگویی ابراز داشت: احداث سکوی زباله از ابتدا فکر غلطی بودوبدتر از آن اختلاف میان شهرداربا پیمانکاربرای اجرایی نشدن تصفیه خانه بوده است که منجر گردید شیرابه ها ی سکوی زباله بدون تصفیه وارد بابلرود شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر درصدد هستیم به کمک پیمانکار جدید معضل را مرتفع سازیم.
رییس کمیسیون خدمات شهری با انتقاد از نبود بودجه واعتبار کافی برای حل این معضل زیست محیطی زباله ابرازداشت:اعتبار چنین پروژه های باید از وزرات کشور تامین شود که متاسفانه چنین اعتباراتی به صورت قطره چکانی تامین می شود اما این مانع از رفع مسئولیت شهرداری نمی شود.
پورچالی با اشاره به دست وپا گیر بودن برخی از قوانین مربوط به قرادادهای شهرداری بیان داشت : بسیاری از قرادادهای مربوط به شهرداری باید از طریق سامانه توکن صورت گیرد اما متاسفانه بسیاری از پیمانکاران دانش بنیان مانند دانشگاه نوشیروانی شرایط حضور در این سامانه را دارا نمی باشد.
هیچ کدام از توجیهات بالا متوجه رفع مسئولیت هیچ یک از افراد نمی شود همگان در حال ناخوش بابلرود موثر هستند از من خبرنگاری که شهردار اسبق بازخواستم کرد که چرا آنقدر دیر به فکر این رودخانه افتادم تا تمام مسئولینی که می گویند اتفاقات صورت گرفته در دوران مانبوده است حال ناخوش بابلرود حاصل خودخواهی ما انسانهاست پس باید دوباره چاره اندیشی شود تا تهدید به وجود آمده را دوباره به فرصت تبدیل کنیم.