تفکرانقلابی و مدیریتی جهادی یک استاندار/ مازندران در مسیر پویایی اقتصادی و سیاسی
تفکرانقلابی و مدیریتی جهادی یک استاندار/ مازندران در مسیر پویایی اقتصادی و سیاسی
سکان نیوز؛ نسخه شفابخشی که کشور همیشه به آن نیاز داشته و دارد و بدون شک ادامه راه ما در مسیر پیشرفت عمران و آبادانی، بالندگی و عزت و سربلندی است و باید همچنان از آن بهره مند باشیم، تفکر انقلابی و مدیریت جهادی است.

به گزارش سکان، کشوری که از تهدیدهای زیادی برخوردار است، جهت مقابله با آنها باید فرهنگ جهادی، مدیریت جهادی و تلاش جهادی و حرکت برمبنای آموزه های جهادی را چراغ راه خود قرار دهد.

اینکه مقام معظم رهبری بر مدیریت جهادی تاکید داشتند تنها به این دلیل است که تنها راه برون رفت از مشکلات بهره گیری از این فرهنگ غنی می باشد چرا که این فرهنگ ما را از همه موانع عبور می دهد.

با شروع کار دولت سیزدهم و انتخاب دکتر حسینی پور به عنوان استاندارجدید مازندران، امید ایجاد تحول اساسی در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی در دل مردم مازندران ایجاد شده است.

خوشبختانه استاندارجدید مازندران با تفکرات انقلابی و مدیریتی جهادی در دو ماه گذشته عملکرد مثبتی از خود در مازندران به جای گذاشته است که طبق گزارشات مردمی رسیده به این رسانه، مردم به تغییرات اساسی در حوزه اقتصاد و معیشت خود امیدوار شده اند.

مازندران نه یک استان؛ بلکه مجموعه بهم پیوسته ای از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، انسانی و درواقع یک کشور بالقوه سبز است که برغم برخی عقب ماندگی های تاریخی اش؛ در سایه توجه همه جانبه می تواند ضمن شکوفایی کامل همه مزیت ها و فرصت های خود به نقطه اتکایی برای اقتصاد ملی تبدیل شود.

گرچه مازندران ظرفیت صادراتی بالایی دارد و 33 کشور در لیست کشورهای بازار هدف صادراتی آن هستند اما اکنون تنها به 7 تا 10 کشور صادرات دارد و شاخص مقصد صادراتی این استان نیز عراق است. که نتایج تحقيقات و مطالعات كارشناسان، مهمترین مانع در صادرات محصولات تولیدی استان را سیاستهای تجاری ناکارآمد و وجود مقررات دست و پا گیر میدانند.
– استقرار بيش از 38 شهرک و ناحيه صنعتي
– وجود منابع انسانی تحصیل کرده و ارزان بودن نسبی نیروی کار
– سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری
با توجه به تحليل وضعيت صنعت استان مازندران بر اساس دو شاخص مهم « توليد ناخالص داخلي» و «جذب سرمايه گذاران » ، پايين بودن سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي استان و جذب نامناسب سرمايه گذاران داخلي و خارجي، بسيار نگران كننده و هشدار دهنده است.

در حالي كه در کشور 30 درصد توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش صنعت و معدن است، سهم صنعت مازندران در توليد ناخالص داخلي كمتر از 10 درصد است.

بی گمان همه این ظرفیت ها بویژه توانمندی های تولیدی و صنعتی مازندران زمانی می تواند به پویایی اقتصاد استان بیش از پیش کمک کند که بتوانیم انتخاب درست مدیریتی در سازمان های اقتصادی استان داشته باشیم.

یکی از مسائلی که در گذشته استان مازندران را تهدید می‌کرد عدم توجه به دانشگاهیان، نخبگان علمی و جوانان که در حوزه های اجرایی هم تجربه و سابقه داشته اند بود که خوشبختانه استاندارجهادی مازندران در مراسمات و جلسات مختلف تاکید بر استفاده از مدیران جهادی ، جوان و دانشگاهی را دارند.

محمدرضافرجی
مدیرمسئول سکان نیوز