تعطیلات تابستانى نمایندگان مجلس کاهش می یابد
تعطیلات تابستانى نمایندگان مجلس کاهش می یابد
سکان نیوز؛ اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی خواستار اصلاح ماده 82 آیین نامه داخلی مجلس برای کاهش تعطیلات تابستانه شده اند.

این طرح که به امضاء ۹۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است برای طی مراحل قانونی در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده شده است.

به گزارش تسنیم متن این طرح به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۹۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

از آنجایی که مجلس یازدهم، مجلسی انقلابی، چابک و بناست در حل مشکلات مردم به صورت جهادی عمل کند لذا تعطیلات یکماهه مجلس میتواند تبعات نامطلوب در بین جامعه داشته باشد و از طرفی تأثیرات نامطلوب تعطیلات زیاد بر اقتصاد کشور امری غیر قابل کتمان و اغماض است.

از همین رو تحقق جهش تولید و خروج از وضعیت فعلی کشور نیازمند عزم و اراده جدی است و رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم فقط با تلاش شبانهروزی و ایثارگرانه نمایندگان میسر است.

لذا طرح مذکور در جهت کاهش تعطیلات مجلس ارائه می‌گردد.

عنوان طرح:

طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده واحده :در ماده (۸۲)قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت »سی روز« به عبارت »پانزده روز« اصلاح می‌شود.