تصویب نقشه راه پیاده سازی و توسعه سامانه پایش گسترده (WAMS) بومی و صنعتی شبکه برق ایران
تصویب نقشه راه پیاده سازی و توسعه سامانه پایش گسترده (WAMS) بومی و صنعتی شبکه برق ایران
سکان نیوز؛ ساخت دستگاه اندازه­ گیری فازوری (PMU) بومی و تولید نرم ­افزار بومی پایش گسترده (WAMS)، این بار بومی سازی سامانه مرکز مطالعات و پایش سیستم­ های گسترده در دستور کار شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شبکه برق ایران، در راستای برنامه 1400 معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران مبنی بر تهیه مسیر استفاده از فناوری­ های توسعه­ ای و کاربردی مورد نیاز شبکه انتقال برق کشور با اولویت ساخت داخل (بومی سازی)، نقشه راه پیاده سازی و توسعه سامانه پایش گسترده (WAMS) بومی و صنعتی، تهیه و مورد تصویب ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت.

بر این اساس با توجه به تجربه موفق دو پروژه تحقیقاتی ساخت دستگاه اندازه­ گیری فازوری (PMU) بومی و تولید نرم ­افزار بومی پایش گسترده (WAMS)، این بار بومی سازی سامانه مرکز مطالعات و پایش سیستم­ های گسترده در دستور کار شرکت مدیریت شبکه برق ایران قرار گرفت.

هدف اصلی از اجرای این طرح، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش آثار تحریم ها در صنعت برق کشور بوده، که در این راستا همگام با توسعه و ارتقاء نرم افزار WAMS، تعدادی از دستگاه های PMU بومی در شرکت برق منطقه‌ای زنجان (به صورت آزمایشی) نصب و راه اندازی خواهد شد.

این طرح با نظارت مدیریت مطالعات و پایش سیستم های گسترده در معاونت برنامه ­ریزی و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران و با همکاری شرکت دانش بنیان مهندسی سامانه های پایش هوشمند مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی اجرا خواهد شد.