تشدید همزمان شکاف سیاسی و بحران انرژی در اروپا/ کنایه وزیر اقتصاد آلمان به نمایندگان پارلمان
تشدید همزمان شکاف سیاسی و بحران انرژی در اروپا/ کنایه وزیر اقتصاد آلمان به نمایندگان پارلمان
سکان؛ «بدیهی است که شما خیلی زیاد، شبکه RT روسیه را می‌بینید»، رابرت هابک معاون صدراعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور با این جمله به شدت از نمایندگان پارلمان فدرال(بوندستاگ) انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان فدرال آلمان با فریادهای بلند، اظهارات هابک در خصوص نحوه جایگزینی گاز روسیه با گاز مایع آمریکایی و ضرورت تامین مالی ساخت کشتی‌های حامل گاز در اوج بحران آلمان را به تمسخر گرفتند.

هابک در جمع نمایندگان پارلمان آلمان چنین گفت : راه حل کوتاه مدت که به ما برای پشت سر گذاشتن بحران(انرژی) کمک خواهد کرد، این است که ساخت تجهیزات حمل گاز و خدمات رسانی در این خصوص را انجام دهیم، ما باید به جایگزینی برای گاز روسیه معتقد باشیم که دیگر به ما نمی‌رسد.

وی افزود: پوتین انتقال گاز را متوقف کرد، این سیل شمالی برای شماست. هنگامی که وزیر اقتصاد آلمان این سخنان را بیان می‌کرد، فریادهای بلند نمایندگان به نشانه تمسخر صحن پارلمان را پر کرد که معاون صدراعظم آلمان با لحنی تمسخرآمیز خطاب به منتقدان خود گفت : بدیهی است که شما خیلی زیاد، شبکه RT روسیه را می‌بینید.